základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Zápis do školy

 

Vážení rodiče, budoucí prvňáčku,

srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční  ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hodin v budově  školy.   

K zápisu si s sebou přineste rodný list dítěte,  vyplněný zápisní lístek, žádost o přijetí. V případě odkladu školní docházky žádost o odklad a dvě doporučení: 1. z pedagogicko -  psychologické poradny, 2. od odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Pro školní rok 2018/2019 bude vzhledem ke kapacitě školy přijato do prvních tříd 50 žáků.

Podle platné legislativy a rozhodnutí ředitele školy budou přijaty k základnímu vzdělávání na výše jmenované škole:

děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy

děti, kterým bylo při zápise pro školní rok 2017/18 vydáno ředitelem školy rozhodnutí o odkladu, 

 

Zápis se bude skládat ze dvou částí:

1.část- zákonný zástupce požádá o zápis

2.část - rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem a jiné činnosti (stříhání, kresba, vymalovávání obrázku, atd.)


Spádové oblasti naší školy:

Družstevní, Hlavní, Jarní, Letní, Močidla, nám. 1. máje, Neradice, Obchodní, Okružní, Osvoboditelů, Podzimní, Pod Dvorkem, Předbranská, Rennerova, Revoluční, Rybářská, Rychtalíkova, Stará Těšovská, Šaripova, Šumická, U Plynárny, U Zahrádek, V. Růžičky, Větrná (bez čísla 2060), Za Humny, Zimní.


Zápisní lístek do školní družiny

Přihláška ke stravování

Desatero pro rodiče předškoláka

 

Související odkazy

Dopis pro rodiče budoucích prvňáčků

Spádová oblast školy

Školní zralost

Povinná školní docházka

Odklad školní docházky