základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Zápis do školy

 

Vážení rodiče, budoucí prvňáčku,

srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční  ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin v budově  školy.   

K zápisu si s sebou přineste rodný list dítěte,  vyplněný zápisní lístek, žádost o přijetí. V případě odkladu školní docházky žádost o odklad a dvě doporučení: 1. z pedagogicko -  psychologické poradny, 2. od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Podle platné legislativy a rozhodnutí ředitele školy budou přijaty k základnímu vzdělávání na výše jmenované škole:

děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy,

děti, kterým bylo při zápise pro školní rok 2018/19 vydáno ředitelem školy rozhodnutí o odkladu. 

 

Spádové oblasti naší školy:

Družstevní, Hlavní, Jarní, Letní, Močidla, nám. 1. máje, Neradice, Obchodní, Okružní, Osvoboditelů, Podzimní, Pod Dvorkem, Předbranská, Rennerova, Revoluční, Rybářská, Rychtalíkova, Stará Těšovská, Šaripova, Šumická, U Plynárny, U Zahrádek, V. Růžičky, Větrná (bez čísla 2060), Za Humny, Zimní.


Zápisní lístek do školní družiny

Přihláška ke stravování

Desatero pro rodiče předškoláka

 

Související odkazy

Dopis pro rodiče budoucích prvňáčků

Spádová oblast školy

Školní zralost

Povinná školní docházka

Odklad školní docházky