základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Zápis do školy

 

Vážení rodiče, budoucí prvňáčku,

srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční  ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin v budově  školy.   

K zápisu si s sebou přineste rodný list dítěte,  vyplněný zápisní lístek a žádost o přijetí. V případě odkladu školní docházky žádost o odklad a dvě doporučení: 1. z pedagogicko -  psychologické poradny, 2. od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Podle platné legislativy a rozhodnutí ředitele školy budou přijaty k základnímu vzdělávání na výše jmenované škole:

děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy,

děti, kterým bylo při zápise pro školní rok 2019/20 vydáno ředitelem školy rozhodnutí o odkladu,

losem - na základě zákona č.561/2004 §36 odst. 4 je nutno žádosti zaslat v době od 1. 4. do 30. 4. 2020.

 

Spádové oblasti naší školy:

Družstevní, Hlavní, Jarní, Letní, Močidla, nám. 1. máje, Neradice, Obchodní, Okružní, Osvoboditelů, Podzimní, Pod Dvorkem, Předbranská, Rennerova, Revoluční, Rybářská, Rychtalíkova, Stará Těšovská, Šaripova, Šumická, U Plynárny, U Zahrádek, V. Růžičky, Větrná (bez čísla 2060), Za Humny, Zimní.


Zápisní lístek do školní družiny

Přihláška ke stravování

Dopis pro rodiče budoucích prvňáčků - informace o škole

 

 

Související odkazy

Desatero pro rodiče předškoláka

Spádová oblast školy

Školní zralost

Povinná školní docházka

Odklad školní docházky