základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Školní poradenské pracoviště

 

Výchovný poradce
      
Metodik prevence
Mgr. Taťána Zlámalová

Mgr. Petr Novotný
zlamalova@zsvin.cz

novotny@zsvin.cz
tel. 572 805 606

tel. 572 805 607
konzultace na základě domluvy

konzultace na základě domluvy

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 -  informace od výchovné poradkyně


Důležité webové stránky

https://www.zkola.cz/kam-na-skolu-ve-zlinskem-kraji/

https://burzaskol.zkola.cz/kalendar-dnu-otevrenych-dveri/

https://www.infoabsolvent.cz/ – přehled škol v celé ČR

https://www.cermat.cz/ - testy z minulých kol, ilustrační testy

https://www.msmt.cz/ – všechny informace k přijímacímu řízení

 

 

 

Prezentace středních škol

 

SŠ COPT Uherský Brod

SPŠ OA Uherský Brod

SŠPHZ Uherské Hradiště

Gymnázium Uherský Brod


 

 

Přijímací řízení - Obory s talentovou zkouškou - zájemci dají vědět nejpozději do 18. 11. 2022 p. uč. Zlámalové.

Konzervatoře, UMPRUM UH, COPt – Uměleckořemeslné zpracování kovů, SOŠ Luhačovice, Sportovní gymnázia, Nábytkářská SŠ Bystřice pod Hostýnem apod

 

Žák si může podat 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou, a to do 30. 11. 2022. 

Zveřejnění kritérií do 31. 10. 2022. Talentové zkoušky se konají v lednu a v únoru 2023.

Tito žáci si mohou podat dvě přihlášky i na dubnové termíny.


Jak si podat přihlášky, kdy budou přijímací zkoušky a další informace a termíny najdete v prezentaci výchovné poradkyně p. uč. Zlámalové.

Individuální konzultace po předchozí domluvě telefonicky na čísle 572 805 606 nebo zlamalova@zsvin.cz

 

Sociálně patologické jevy - charakteristika, příznaky, řešení a pomoc PDF

 
 
 12.03.

Zápis 2023

Datum přidání článku Datum: 12.03. 2023 Autor článku Autor: admin .

Vážení rodiče, budoucí prvňáčku,

zveme vás k zápisu do 1. třídy, který proběhne v úterý 4. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hod v budově naší školy.

 


Přečíst celý článek...
 
 14.04.

Testování žáků před přijímacími zkouškami

Datum přidání článku Datum: 14.04. 2021 Autor článku Autor: admin .

Základní škola má povinnost umožnit žákům, kteří budou konat přijímací zkoušky na střední školy, testování na onemocnění COVID-19 a vystaví potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Toto potvrzení pak uchazeč předloží příslušné střední škole ke kontrole. Potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech, je podmínkou pro účast na zkoušce. Více v článku ...


Přečíst celý článek...
 
 12.03.

Změna termínů přijímacích zkoušek na SŠ

Datum přidání článku Datum: 12.03. 2021 Autor článku Autor: admin .

- pro 9. ročníky přijímací zkoušky 3. -  4. 5. 2021

- pro 5. ročníky se přijímačky konají 5. - 6. 5. 2021

Termín pro vydání zápisového lístku se prodlužuje do 6. 4.

Další informace v článku.


Přečíst celý článek...
 
 11.09.

Zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky Cermat 2018

Datum přidání článku Datum: 11.09. 2018 Autor článku Autor: Mgr. Taťána Zlámalová

Ve školním roce 2017/2018 konalo na naší škole jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory 48 žáků 9. tříd. Společnost Cermat zasílá školám tabulku, ze které je možné vyčíst, jak si u zkoušek stáli naši žáci ve srovnání s celou ČR.


Přečíst celý článek...
 
 11.05.

Přijímací zkoušky jsou za námi!

Datum přidání článku Datum: 11.05. 2018 Autor článku Autor: Mgr. Taťána Zlámalová

Přijímací zkoušky na střední školy jsou za námi a velká většina deváťáků si již může v klidu vychutnávat zbývající čas na základní škole. Po osmiměsíčních intenzivních přípravách se už mnozí na zkoušky těšili, protože ti poctiví vypracovávali přípravné testy z českého jazyka a  matematiky velmi  zodpovědně,  což jim zabralo nemálo času, a tudíž přijímačky pro ně znamenaly konec drilu a začátek svobody.

 


Přečíst celý článek...
 
 13.10.

Přijímací zkoušky na SŠ

Datum přidání článku Datum: 13.10. 2017 Autor článku Autor: admin .

Informace pro žáky základních škol, kteří se hlásí ke studiu na střední školu pro školní rok 2017 - 2018.


Přečíst celý článek...
 
 25.03.

Školní zralost

Datum přidání článku Datum: 25.03. 2018 Autor článku Autor: admin .

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Pro vaše dítě bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. 


Přečíst celý článek...