základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

S Evropou naplňujeme odkaz Komenského - za vyšší úroveň základního vzdělávání

 

Projekt „S Evropou naplňujeme odkaz Komenského - za vyšší úroveň základního vzdělávání" je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava, podoblasti podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

V rámci projektu, do něhož je zapojeno všech pět brodských základních škol, budou vytvořeny na naší škole 3 specializované učebny pro výuku cizích jazyků, informatiky a dalších předmětů s využitím moderního technického vybavení. Realizace projektu je naplánována na období červen až říjen 2009, v naší škole jeho realizace proběhne koncem června až července 2009. 

Hlavním přínosem projektu je zvýšení počítačové a jazykové gramotnosti žáků a jejich konkurenceschopnosti při přijímacích řízeních na střední školy. Současně také umožní učitelům využívat moderních metod při výuce jazyků, informatiky, ale také ostatních společenskovědných a přírodovědných předmětů díky modernímu vybavení učeben.

                                              
Jazyková učebna 1
Multimediální učebna 1  
Počítačová učebna 1  
CELKEM 3    3 042 392 Kč.