základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Projekty

 
 
 07.06.

Operační program Jan Amos Komenský

Datum přidání článku Datum: 07.06. 2024 Autor článku Autor: admin .

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Je financován Evropskou unií.

Naše škola je do něj zapojena od 1. 9. 2023.


Přečíst celý článek...
 
 22.01.

Žáci druhého stupně naší školy trénovali základy sebeobrany

Datum přidání článku Datum: 22.01. 2024 Autor článku Autor: admin .

Učíme se sebeobraně. Samozřejmě budeme rádi, když ji děti nikdy nebudou potřebovat. Prevence je ale nezbytná. Proto se žáci II. stupně naší školy ve středu 28. června 2023 zúčastnili vzdělávacího kurzu, který byl zaměřen právě na oblast sebeobrany.


Přečíst celý článek...
 
 21.11.

Projekt Doučování žáků škol

Datum přidání článku Datum: 21.11. 2023 Autor článku Autor: admin .

Naše škola se zapojila do Národního plánu doučování a navazujícího Národního plánu obnovy - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.


Přečíst celý článek...
 
 08.03.

Centra inovativních metod výuky a digitálního vzdělávání Zlínského kraje

Datum přidání článku Datum: 08.03. 2021 Autor článku Autor: admin .

Naše škola je zapojena v projektu, jehož cílem je propagace inovativních metod výuky za pomocí digitálních technologií, šíření příkladů dobré praxe ve spolupráci škol...


Přečíst celý článek...
 
 01.09.

Eduroam PROJECT

Datum přidání článku Datum: 01.09. 2020 Autor článku Autor: admin .

Eduroam is an international project to promote mobility and roaming in national research and education (NREN) networks Our school is connected to eduroam.


Přečíst celý článek...
 
 23.07.

Projekt ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI

Datum přidání článku Datum: 23.07. 2020 Autor článku Autor: admin .

V průběhu června 2020 se rozběhla realizace projektu pod názvem „Škola - dílna lidskosti - ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Újezdec". Tato investiční akce, nesoucí ve svém názvu heslo rodáka města Uherský Brod Jana Amose Komenského, spočívá v modernizaci vybraných učeben, zajištění bezbariérovosti škol a poskytnutí vnitřní konektivity základních škol odpovídající současným standardům.


Přečíst celý článek...
 
 19.06.

Nářadí do dílen

Datum přidání článku Datum: 19.06. 2020 Autor článku Autor: admin .

V tomto období připravujeme rozšíření a zkvalitnění vzdělávání žáků naší školy v oblasti technického vzdělávání. V rámci projektu Zlínského kraje PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH jsme do školních dílen pořídili 25 sad nářadí, které bude sloužit k rozvoji manuální zručnosti žáků. 

 


Přečíst celý článek...
 
 23.10.

Žáci ze ZŠ Pod Vinohrady pomáhají

Datum přidání článku Datum: 23.10. 2019 Autor článku Autor: admin .

Děti naší školy i v letošním roce chtějí pomáhat ostatním. Od začátku školního roku probíhá několik aktivit, do kterých se zapojují žáci všech ročníků spolu se svými učiteli. Děkujeme též za podporu rodičů a rodin našich žáků. Více o našich sbírkách a akcích a o tradičním Vánočním koncertu si můžete přečíst zde.


Přečíst celý článek...
 
 15.02.

Automat zdravé výživy

Datum přidání článku Datum: 15.02. 2016 Autor článku Autor: admin .

Už několik let na naší škole probíhá projekt na zdravou výživu s automatem Happysnack. V tomto automatu si děti můžou zakoupit mléčné výrobky různých chutí. Koordinátorkou na naší škole je paní asistentka Ilona Kratěnová...


Přečíst celý článek...
 
 15.12.

My favourite animal

Datum přidání článku Datum: 15.12. 2015 Autor článku Autor: Mgr. Martin Šubík

is a penguin, a lion, a pig. What´s yours? Angličtina se dá učit i zábavnou formou, s úsměvem a naše třída 6. A to umí. Have a nice day.  


Přečíst celý článek...
 
 17.11.

Projekt BLENDED LEARNING

Datum přidání článku Datum: 17.11. 2015 Autor článku Autor: Mgr. Martin Šubík

Blended learning znamená míchání různých forem studia. Na naší škole se jedná o anglický a německý jazyk. Tato forma výuky v sobě zahrnuje to nejlepší z tradičních a moderních forem vzdělávání. Kombinuje osobní účast ve výuce a podporou vzdělávání pomocí elektronických kanálů. Do tohoto projektu jsou zapojeny třídy 6.A, 7.A a 7.B. Good luck, students.


Přečíst celý článek...
 
 17.11.

Londýn - letecky a s výukou

Datum přidání článku Datum: 17.11. 2015 Autor článku Autor: Mgr. Martin Šubík

Naše škola se zapojila do projektu Výzva č. 56. Součástí tohoto projektu byl jazykový pobyt v Londýně. Do Anglie jsme vybrali 10 studentů, kteří patří mezi nejlepší a naši školu skvěle reprezentovali. Byli vyhodnoceni jako "nejlepší zahraniční studijní skupina".


Přečíst celý článek...
 
 16.12.

OUTDOOR JAZYKOVÝ PROJEKT

Datum přidání článku Datum: 16.12. 2014 Autor článku Autor: Mgr. Martin Šubík

OD 10.12.-12.12.2014 SE NAŠI ŽÁCI ZÚČASTNÍ OUTDOOROVÉHO JAZYKOVÉHO POBYTU, KTERÝ BUDE VEDEN V ANGLICKÉM JAZYCE. SRAZ NA PARKOVIŠTI ŠKOLY 15:30, ODJEZD AUTOBUSEM 15:45-16:00. PŘÍJEZD V PÁTEK ASI 16:00.


Přečíst celý článek...
 
 28.11.

Nové přístupy k realizaci praktického vzdělávání ve zlínském kraji

Datum přidání článku Datum: 28.11. 2014 Autor článku Autor: admin .

Všeobecným cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Navrhovaný systém je založen na zavedení nových forem spolupráce školy a reálného pracovního prostředí - realizace minipodniku Školní časopis u nás ve škole.


Přečíst celý článek...
 
 30.10.

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

Datum přidání článku Datum: 30.10. 2014 Autor článku Autor: admin .

Škola je zapojena do projektu EU Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji


Přečíst celý článek...
 
 10.09.

Centra přírodovědného a technického vzdělávání

Datum přidání článku Datum: 10.09. 2014 Autor článku Autor: admin .

Naše škola je od 1. 9. 2013 zapojena do projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve zlínském kraji. 


Přečíst celý článek...
 
 13.03.

Projekt "ŽÁCI UČÍ ŽÁKY"

Datum přidání článku Datum: 13.03. 2014 Autor článku Autor: Mgr. Martin Šubík

Naši žáci 9. ročníku z konverzační skupiny se zapojili do projektu "ŽÁCI UČÍ ŽÁKY". Ten je zaměřen na výuku anglického jazyka na středních školách a především na srovnání jazykových znalostí a dovedností našich žáků a žáků střední školy.

 


Přečíst celý článek...
 
 19.02.

Zahraniční lektoři na naší škole

Datum přidání článku Datum: 19.02. 2014 Autor článku Autor: Mgr. Martin Šubík

Tento týden učí na naší škole zahraniční lektoři z celého světa. Jde o mezinárodní projekt EDISON, do kterého se zapojila i naše škola. Šest lektorů z Mexika, Brazílie, Číny, Egypta, Malaysie a Taiwanu odučí naše žáky asi 12O hodin v anglickém jazyce během 5 dnů. LET´S GO IN ENGLISH.


Přečíst celý článek...
 
 14.11.

Todd - OUR AMERICAN TEACHER

Datum přidání článku Datum: 14.11. 2013 Autor článku Autor: Mgr. Martin Šubík

Naše škola se přihlásila do projektu "Inovativní přístup k výuce angličtiny" a v rámci tohoto projektu bude u nás tento školní rok učit zahraniční lektor z USA Todd Thibedeau. We hope our children will enjoy his lessons. Here are some photos from the lessons.

http://zsvin.rajce.idnes.cz/2013_11_11_Todd_-_OUR_AMERICAN_TEACHER/


Přečíst celý článek...
 
 17.07.

Modernizace přírodovědných učeben

Datum přidání článku Datum: 17.07. 2013 Autor článku Autor: admin .

Během prázdnin se připravují nové učebny na naší škole - učebna přírodopisu a zeměpisu a vlastivědy. Město po realizaci prvního projektu zaměřeného na modernizaci jazykových, počítačových a multimediálních učeben zrealizovaného v roce 2009 na všech základních školách ve městě zahajuje druhý, navazující projekt zaměřený na realizaci přírodovědných učeben.


Přečíst celý článek...
 
 06.06.

Školní arboretum

Datum přidání článku Datum: 06.06. 2013 Autor článku Autor: Dagmar Mandíková

V rámci výzvy pro předkládání projektů z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí se naší škole podařilo získat 67 000,- Kč na vybudování školního arboreta. Cílem tohoto projektu je vytvořit u žáků kladný vztah k životnímu prostředí.


Přečíst celý článek...
 
 28.06.

Děkovný dopis ze ZOO Lešná

Datum přidání článku Datum: 28.06. 2012 Autor článku Autor: admin .

V letošním roce mají žáci naší školy pod patronátem paviána dželadu, jemuž poslali doposud nejvyšší částku našeho šestiletého sponzorování. Na jeho stravování přispěli 18. 000 Kč a jako poděkování jsme mimo jiné obdrželi dopis ze zoologické zahrady.


Přečíst celý článek...
 
 04.10.

Grant Nadace DKS pro naši družinu

Datum přidání článku Datum: 04.10. 2010 Autor článku Autor: admin .

V neděli 3.října 2010 se v prostorách nového Kongresového centra ve Zlíně uskutečnilo předávání školských grantů Nadace "Děti - kultura  - sport". Mezi obdarovanými z celého Zlínského kraje uspěla i naše škola a symbolický šek na 30 tisíc Kč převzala vedoucí vychovatelka ŠD Dagmar Mandíková.

 


Přečíst celý článek...
 
 11.10.

Nová enviromentální učebna na ZŠ Pod Vinohrady

Datum přidání článku Datum: 11.10. 2009 Autor článku Autor: admin .

16.září bylo pro žáky ZŠ Pod Vinohrady velmi slavnostní. Na zahradě jejich školní družiny proběhl slavnostní křest Domečku.


Přečíst celý článek...