základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Poradenská zařízení

 

KPPP (krajská pedagogicko-psychologická poradna) pracoviště Uherský Brod

zaměření: 

 • poradenské a preventivní služby pro děti a mládež
 • pomoc při vzdělávacím procesu dětí, u nichž je vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn
 • individuální či skupinové práce s dětmi 
 • doporučení nebo úprava procesu vzdělávání
 • upevňování poznatků, postojů a hodnotové orientace
 • prevence rizikového u dětí a mládeže
 • kariérové poradenství 

 

kontakt tel. 572 638 148, email pppub@poradnazl.cz

poradnazl.cz/index.php/uh-brod/pobocka-ub/kontakt-ub


Středisko výchovné péče Help   

zaměření: 

 • pro děti a mládež poradenství, konzultační a terapeutická činnost v oblastech poruch chování a negativních jevů 
 • pro rodiče poradenství v oblasti výchovných potíží, rodinných problémů, zneužívání návykových látek, trestné činnosti apod.

 

forma činnosti: 

 • individuální i skupinová terapeutická činnost pro děti a mládež
 • individuální i skupinová poradenská činnost pro rodiče
 • denní stacionář – pro děti s poruchami v komunikaci se spolužáky, děti nerespektující autority, s poruchami chování, s adaptačními obtížemi. Prioritou je změna chování, které dítěti přináší těžkosti v kontaktu s okolím. Program je 6 týdenní, od pondělí do pátku 8:00 do 12:00 škola, odpoledne do 16:30 terapeutický program.

 

kontakt Uherské Hradiště tel. 572 564 520; e-mail svp@svphelp.cz

kontakt Uherský Brod tel. 778 433 963; e-mail kolarikova@svphelp.cz

svphelp.webnode.cz               


Středisko výchovné péče Domek

Pomoc dětem s výchovnými problémy, poruchami chování, které se potýkají s průběhem vývojových krizí v prepubertě až po dospělost i jejich rodinám.

 

forma činnosti: 

 • ambulantní péče, konzultace po telefonické domluvě 
 • pobytové oddělení 
 • pobyt je uzavírán smluvně po min. 3 ambulantních konzultacích na dobu 2 měsíců.  
 • pobyt je dobrovolný, nejedná se o nařízenou ústavní výchovu.
 • během pobytu chodí děti u nás do školy, mají zabezpečenou stravu, odborný tým pracovníků dětem ukazuje jiné cesty k řešení jejich obtížných situací, formou individuální, rodinné a skupinové terapie
 • cílem je rozvíjení sebedůvěry, zlepšení komunikace, rozvoj zodpovědnosti za vlastní chování. Směřují ke zdravému vývoji osobnosti a zároveň posílení celé rodiny

 

kontakt: tel. 773 481 332, 606 818 818; e-mail markova@svpdomek.cz

www.svpdomek.cz

 

Madio

Nacházení možností a řešení problémů.

formy činnosti: 

 • Individuální konzultace – jedná se o konzultace s jednotlivci, kteří chtějí ve svém životě něco zlepšit, vyřešit, posunout, změnit. Může se jednat jak o děti, tak i dospívající či dospělé,
 • Rodinné konzultace – práce s celou rodinou například při špatné komunikaci v rodině, neshodám, výchovných problémech dítěte, problémech dítěte ve škole, apod.

 

kontakt: tel. 777 716 888, email asistent@madio.cz

www.madio.cz

 

Charáč

Individuální poradenská služba pro rodiče dětí závislých na nealkolohových drogách.

kontakt:  tel. +420 777 454 795, email kcentrum.uh@podaneruce.cz

www.podaneruce.cz/programy-a-pece/kontaktni-centra/kontaktni-centrum-charac-uherske-hradiste/

 

Dětská psychiatrická ambulance

Kontakt a veškeré informace včetně anonymní poradny na stránkách www.detemzlin.cz


Speciálně pedagogické centrum Zlín

Zajištění péče u dětí s tělesným a kombinovaným postižením a u dětí s poruchami autistického spektra.

kontakt: tel. 577 241 256, e-mail spc@skola-spc.cz

www.skola-spc.cz


Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené Zlín

Služby pro děti a rodiče dětí, které mají zrakovou vadu nebo trpí logopedickými obtížemi.

kontakt: tel. 577 210 054, e-mail mszpspc@centrum.cz

www.tyflonet.cz/vzdelavani/spc-zlin

 

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči, pracoviště Uherské Hradiště

Systematické poradenské a konzultační služby a komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku pro děti a žáky s poruchami řeči.

kontakt: Mgr. Iva Chudobová, tel. 773 778 638

www.zslogo.cz/specialne-pedagogicke-centrum.php


Kariérní poradenství, VISC s.r.o.

adresa: Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice

email: sylva.stepitova@visc.cz

tel: 775 618 422

http://visc.cz/