základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Pomoc v krizových situacích

 

LINKY DŮVĚRY

Linky důvěry nabízejí anonymní telefonický kontakt pro rozhovor o aktuálních problémech vyžadujících neodkladné nebo naléhavé řešení. Kromě pomoci při zvládání různých krizových stavů poskytují také informace o službách a kontaktech vhodných navazujících zařízení. K přednostem této služby patří snadná dostupnost (linku důvěry je možné kontaktovat v okamžiku, kdy je to nejvhodnější - není nutné se objednávat). Předností služeb linek důvěry je jejich anonymita, odborná způsobilost, dobrá dostupnost a  provázanost s dalšími službami.

 

LINKA BEZPEČÍ

Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích.

zdarma, nonstop

Tel: 116 111

E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz 

WWW: http://www.linkabezpeci.cz


RODIČOVSKÁ LINKA

Celostátní linka pro rodiče, kteří potřebují pomoc při řešení složitých situací s dětmi. Zdarma

Po – Čt 13:00 – 19:00

Pá: 9:00 – 15:00

Tel: 606 021 021

E-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz

WWW: https://www.rodicovskalinka.cz


LINKA SOS Zlín

Linka pro děti, mládež a rodiče v krizových životních situacích. zdarma, nonstop

Tel: 577 431 333

E-mail:sos@zlin.cz

WWW: http://www.soslinka.zlin.cz


NÁVYKOVÉ LÁTKY, PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ

www.drogovaporadna.cz   

poradna.adiktologie.cz

www.alkoholik.cz

www.bezcigaret.cz


PORUCHY PŘIJMU POTRAVY

http://www.anabell.cz/  


SYNDROM CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte)

Linka důvěry Dětského krizového centra

Pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu se syndromem CAN, obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a dostupnou pomoc.

nonstop

Tel: 241 484 149

E-mail: problem@ditekrize.cz

Web: www.ditekrize.cz


ŠIKANA

Projekt nenech to být (možnost anonymního nahlášení podezření na šikanu)

www.nntb.cz 

www.sikana.org

http://www.minimalizacesikany.cz/poradna


KYBERŠIKANA a závislost na počítačích

https://bezpecne-online.saferinternet.cz/

https://poradna.e-bezpeci.cz/

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

Linky důvěry

Linka důvěry Centra krizové intervence PL Bohnice – tel. 284 016 666


DOMÁCÍ NÁSILÍ

Poradenské a intervenční centrum Zlín

http://www.centrum-poradenstvi.cz/poradenske-centrum.html

Posláním Poradenského centra je poskytování odborného poradenství a pomoci osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami. 


http://www.centrum-poradenstvi.cz/intervencni-centrum.html

Posláním je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve společném obydlí, jenž se vlivem domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé situace.