základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

OPVVV Škola pro všechny

 

 

Naše ZŠ realizuje projekt z OPVVV výzva č. 02_16_022 - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ.

Výzva podpoří personální podporu v ZŠ, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu extrakurikulárních aktivit.

 

PROJEKT NAŠE ŠKOLA V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 2017-2017