základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

O škole

 

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Moštěk

Jméno pracovníka pro informace:

Mgr. Zdeněk Moštěk, ředitel školy a Mgr. Blažena Chovancová, zástupkyně ředitele školy

 

Zřizovatel: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100,  688 01 Uherský Brod      IČO: 00 291 463

Právní forma: Příspěvková organizace (od 1. 1. 2002 přechod na právní subjektivitu)

Rok založení školy: 1956  datum zařazení do sítě: 21. 2. 1996

Součásti školy jsou školní družina, školní klub a školní jídelna podle Rozhodnutí o zařazení do sítě ze dne 1. 1. 2002.

Kapacita školy je 455 žáků.

Rada školy byla zřízena v březnu 1998. Při škole působí sdružení rodičů - Klub přátel školy.

O historii naší školy se můžete dočíst zde. https://www.zsvin.cz/clanek/chaozz-zari-2006

 

ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě je moderně vybavená škola, v níž se učitelé snaží co nejvíce rozvíjet nadání a schopnosti všech dětí. Od 1. 9. 2007 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola pro všechny".

 

Vašim dětem na naší škole nabízíme:

 

  • kvalitní výuku, tradiční, skupinové a projektové vyučování, krásné práce žáků zdobí prostory školy,
  • speciální učebny a laboratoř, jazykovou, počítačovou učebnu a mobilní učebnu iPadů, velké TV ve třídách I. stupně,
  • osobní přístup k žákům nadaným i méně nadaným, pomoc při řešení individuálních problémů žáků,
  • výchovné a profesní poradenství, péče o žáky se specifickými poruchami učení,
  • informovanost o dění ve škole, školní web je denně aktualizovaný, další osobní informace jsou uvedené v elektronické žákovce, ke které mají přístup pouze rodiče, žáci a učitelé školy,
  • již od prvních tříd je zavedena výuka cizích jazyků jako součást učebního plánu,
  • vynikající sportovní zázemí, atletické hřiště přímo v areálu školy, dvě tělocvičny s moderním vybavením, sportovní třídu v každém ročníku II. stupně,
  • lyžařské kurzy, plavecký výcvik, bruslení, školy v přírodě, prázdninové tábory,
  • akce pro děti i jejich rodiče – ukázkové hodiny, akademie a školní vánoční koncert,
  • školní družinu s provozem od 6:00 do 16:30 hod, která zajišťuje bohaté vyžití pro Vaše děti.

 

Výchovným poradcem naší školy je paní Taťána Zlámalová, která zajišťuje i poradenství pro volbu povolání. Preventistou sociálně patologických jevů je pan učitel Novotný, na škole pracuje žákovský parlament, který koordinuje pan učitel Šubík.

 

Prostorná školní jídelna nabízí denně výběr ze dvou chutných jídel doplněných zeleninovým nebo ovocným bufetem. Online lze objednávat jídlo žáka, je třeba si vyzvednout přihlašovací údaje.

 

Školní klub má pestrý výběr kroužků, výtvarné a počítačové, Kouzelná laboratoř nebo Vaření.

Kytarová škola vyučuje každé odpoledne malé i velké zájemce o hudbu a hru na kytaru.

 

Škola úzce spolupracuje se sportovním klubem 1. AC zaměřeným především na florbal, aerobik, volejbal. Jednotlivé oddíly vedou zkušení trenéři - také učitelé naší školy.

 

Ve velkém oploceném areálu školy je krásná školní zahrada s dřevěným domkem, venkovní učebna, hřiště a prolézačky pro děti, beachové hřiště a velké atletické hřiště. Je tu budova družiny a spojená hlavní budova a přístavba.

 

Hlavní vchod do školy je opatřen bezpečnostním systémem, žáci a zaměstnanci mají přístup pomocí čipu. Návštěvníci si zavolají tlačítkem požadovanou osobu. Bezpečnostní systém má i budova družiny. Naše škola má bezbariérový přístup do hlavní budovy bočním vchodem. U boční brány do školy je menší parkoviště.

 

Pod školou se nachází autobusová zastávka Uherský Brod,,sídl.ZŠ ve směru na Těšov a Újezdec a vedle školy je autobusová zastávka Uherský Brod,,Ant.Hrubého ve směru do města, na dopravní terminál (autobusové nádraží a ČD) a ve směru do Havřic.

     

 

 
 08.09.

Elektronický informační systém školy EduPage

Datum přidání článku Datum: 08.09. 2019 Autor článku Autor: admin .

Od 1. září 2019 přechází naše škola na nový informační systém EduPage.  Je velmi přehledný, intuitivní a předpokládáme, že komunikace rodičů a žáků se školou bude rychlejší a pro všechny příjemnější. Zároveň skončila předchozí elektronická žákovka.


Přečíst celý článek...