základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

O škole

 

Adresa: 

Základní škola 
Pod Vinohrady 1420 
Uherský Brod 688 01

 

Číslo účtu školy:

19-5009830257/0100

 

IČO: 70 93 23 28 
IZO: 102 743 169
REDIZO: 600 124 517

       Telefon  
  ředitelna 572 634 322
  ředitel - mobil 603 335 689
  zástupce ředitele, p.Chovancová 572 634 321
  kancelář, fax, p. Řezníčková 572 634 321
  kancelář šk.jídelny, p.Černý 572 633 178
  školní družina 732 439 176
  vedoucí šk. družiny, p.Mandíková 732 439 176
       
 
Ředitel školy
Mgr. Zdeněk Moštěk

Zástupce ředitele
Mgr. Blažena Chovancová
      Zaměstnanci školy

 

Jméno pracovníka pro informace:

Mgr. Zdeněk Moštěk, Mgr. Blažena Chovancová

 

Zřizovatel: 

Město Uherský Brod,
Masarykovo náměstí 100
688 01 Uherský Brod

IČO: 00 291 463


Právní forma: Příspěvková organizace (od 1. 1. 2002 přechod na právní subjektivitu)
Datum založení školy: 1956  

Datum zařazení do sítě: 21. 2. 1996

      
O historii naší školy se můžete dočíst zde.


Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity - školní družina, školní klub, školní jídelna – od 1.1.2002, kapacita školy 455 žáků.
Rada školy zřízena v březnu 1998. Při škole působí sdružení rodičů - Klub přátel školy.

ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě je moderně vybavená škola, v níž se učitelé snaží co nejvíce rozvíjet nadání a schopnosti všech dětí.Od 1.9.2007 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola pro všechny".

Naše škola je přístupná skutečně všem dětem vzhledem k dostupnosti autobusové zastávky v blízkosti školy a bezbariérového přístupu do budovy.

 Vašim dětem na naší škole nabízíme:
  výuku podle školního vzdělávacího programu Škola pro  všechny,
  kvalitní výuku, osobní přístup k žákům nadaným i méně nadaným,
  pomoc při řešení individuálních problémů žáků. 
  výchovné poradenství, péče o žáky se specifickými poruchami učení. Výchovným poradcem naší školy je paní Taána Zlámalová, která zajišuje i poradenství pro volbu povolání. Preventistou sociálně patologických jevů je pan učitel Novotný, na škole pracuje žákovský parlament, který koordinuje pan učitel Šubík.
  vybavené učebny novým nábytkem,
  tradiční, skupinové a projektové vyučování,
  využití výpočetní techniky a informačních technologií od 1.tříd v moderně vybavených počítačových učebnách,
  využití multimédií ve výuce ve speciálně vybavených učebnách,
  již od prvních tříd je zavedena výuka cizích jazyků jako součást učebního plánu,
  školní družina s provozem od  6:00 do 16:30 hod zajišuje bohaté vyžití pro Vaše děti,
  nabízíme také kroužky sportovní (aerobik, florbal, přípravka, hry), počítačové, výtvarné, Tvořílek, Šikulka, Kouzelná laboratoř, Žurnalistický kroužek,
  od 6. ročníku výběr z nepovinných nebo volitelných předmětů, zaměřených na zájmy žáků ( informatika, cizí jazyky, matematika, sport),

□  informovanost o dění ve školeŠkolní web je denně aktualizovaný, další osobní informace  jsou uvedené v elektronické žákovce, ke které mají přístup pouze rodiče, žáci a učitelé školy. Několikrát ročně vydává Žurnalistický kroužek pod vedením paní učitelky Pálkové populární školní časopis Chaozz.
 vynikající sportovní zázemí, atletické hřiště přímo v areálu školy, dvě tělocvičny s moderním vybavením
  úspěšná spolupráce se sportovním klubem 1.AC zaměřeným především na florbal, aerobik, volejbal. Jednotlivé oddíly vedou zkušení trenéři - také učitelé naší školy.
  lyžařské kurzy, plavecký výcvik, bruslení, školy v přírodě, prázdninové sportovní tábory - zimní florbalový a letní pro děti 1.stupně, účast v mnoha soutěžích nejen sportovního charakteru,  
  akce pro děti i jejich rodiče – ukázkové hodiny, akademie, jarmarky, tvořivé dílny, dny otevřených dveří, besedy, kulturní představení,
  možnost účastnit se dopolední výuky,
  prostorná školní jídelna nabízí denně výběr ze dvou chutných jídel doplněných zeleninovým nebo ovocným bufetem.