základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Dokumenty

 

Rozpočet školy

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2019

 

GDPR

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem

- Příloha č. 2 Hlášení Incidentu

Příloha č. 4 Žádost - Uplatňování práv subjektem údajů

 

Formuláře ke stažení

Žádost o uvolnění žáka z výuky tělesné výchovy

Žádost o přestup na ZŠ Pod Vinohrady

- Žádost o odhlášení ze školy

- Žádost o přijetí do 1.třídy - přihláška k zápisu

- Zápisní lístek pro prváčka

- Žádost o odklad do 1.třídy

- Žádost o uvolnění z vyučování

- Zápisní lístek do školní družiny

- Přihláška ke stravování

- Oznámení rodičùm o akcích školy

 

Školní řád 

Školní řád a jeho dodatel č.1 GDPR aktualizováno 11. 4. 2022

Řád školní družiny 

Řád školní jídelny

 

 

Školní vzdělávací program ZŠ Pod Vinohrady zpracovaný podle RVP
-
 ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠVP Příloha 1 - volitelné předměty

ŠVP Příloha 2 - výstupy pro LMP

Školní vzdělávací program školní družiny

Standardy anglický jazyk

- Standardy anglický jazyk 2

Standardy český jazyk a literatura

Standardy matematika

 

Prevence rizikového chování a oznamování protiprávního jednání

Minimální preventivní program školy

- Krizový plán

- Školní program proti šikanování

Minimální preventivní program školní družiny

Způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

 

Další dokumenty

- ALMANACH k 65.výročí školy

- Kritéria pro přijímání žákù do školní družiny

- Obecní závazná vyhláška města Uherský Brod č. 1/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Uherský Brod

 

Hodnocení klasifikace v předmětu Tělesná výchova - systém kreditů 

- Hodnocení v předmětu TV

Kritéria hodnocení TV pro 2.-5.ročník pdf

 

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva ze školní inspekce 9.-11.prosince 2011, dodatek.

Inspekční zpráva ze školní inspekce 10. - 11.června 2015


Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2017/2018

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015

- Akce, exkurze, projekty a soutěže pořádané ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Vyhodnocení - dotazníkové šetření pro rodiče 2012/2013

- Výroční zpráva EVVO za školní rok 2012/2013

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2007/2008

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006