základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Dokumenty

 

Rozpočet školy

Střednědobý výhled 2025-2026

Návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2019

 

GDPR

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem

- Příloha č. 2 Hlášení Incidentu

Příloha č. 4 Žádost - Uplatňování práv subjektem údajů

 

Formuláře ke stažení

Žádost o uvolnění žáka z výuky tělesné výchovy

Žádost o přestup na ZŠ Pod Vinohrady

- Žádost o odhlášení ze školy

- Žádost o přijetí do 1.třídy - přihláška k zápisu

- Zápisní lístek pro prváčka

- Žádost o odklad do 1.třídy

- Žádost o uvolnění z vyučování

- Zápisní lístek do školní družiny DOC  PDF

- Přihláška ke stravování DOC  PDF

- Oznámení rodičům o akcích školy

 

Školní řád 

Školní řád

Řád školní družiny 

Řád školní jídelny

 

 

Školní vzdělávací program ZŠ Pod Vinohrady zpracovaný podle RVP
-
 ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY

- ŠVP Příloha 1 - volitelné předměty

- ŠVP Příloha 2 - výstupy pro LMP

Školní vzdělávací program školní družiny

Standardy anglický jazyk

- Standardy anglický jazyk 2

Standardy český jazyk a literatura

Standardy matematika

 

Prevence rizikového chování a oznamování protiprávního jednání

Minimální preventivní program školy

- Krizový plán

- Školní program proti šikanování

- Školní preventivní strategie

Minimální preventivní program školní družiny

Způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

 

Další dokumenty

Pravidla pro poskytování informací

- Kritéria pro přijímání žákù do školní družiny

- Obecní závazná vyhláška města Uherský Brod č. 1/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Uherský Brod

ALMANACH k 65.výročí školy

 

Hodnocení klasifikace v předmětu Tělesná výchova - systém kreditů 

- Hodnocení v předmětu TV   PDF

Kritéria hodnocení TV pro 2.-5.ročník pdf

 

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva ze školní inspekce 9.-11.prosince 2011, dodatek.

Inspekční zpráva ze školní inspekce 10. - 11.června 2015

Inspekční zpráva ze školní inspekce 17. - 20.ledna 2023


Výroční zprávy

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2022/2023

Vyhodnocení - dotazníkové šetření pro rodiče 2022/2023

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2017/2018

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015

- Akce, exkurze, projekty a soutěže pořádané ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Vyhodnocení - dotazníkové šetření pro rodiče 2012/2013

- Výroční zpráva EVVO za školní rok 2012/2013

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2007/2008

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007

- Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006