základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Kategorie

Distanční výuka 20-21

 
 22.05.

Organizace provozu a testování od 24.5.

Datum přidání článku Datum: 22.05. 2021 Autor článku Autor: admin .

Od 24. 5. se do školy vrací všechny třídy. Výuka probíhá podle rozvrhu, včetně odpoledních hodin. Neučí se pouze nulté hodiny.


Přečíst celý článek...
 
 16.05.

Organizace provozu a testování od 17.5.

Datum přidání článku Datum: 16.05. 2021 Autor článku Autor: admin .

Vrací se všechny třídy 1. stupně, výuka na probíhá podle stanoveného rozvrhu. Vrací se 6. a 9. třídy, 7. a 8. ročník pokračuje tento týden v distanční výuce. Prezenční výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu, nulté a odpolední hodiny se nevyučují.


Přečíst celý článek...
 
 30.04.

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY OD 3.5.

Datum přidání článku Datum: 30.04. 2021 Autor článku Autor: admin .

Ve škole se učí třídy 2.A, 2.B, 4.A, 4.B a 5.A

Ostatní pokračují v distančním vzdělávání zavedeným způsobem. Změny v testování a další informace si můžete přečíst v článku, u kterého je též příloha MŠMT ke změnám od 3. 5.


Přečíst celý článek...
 
 23.04.

INFORMACE PRO RODIČE - PROVOZ ZŠ POD VINOHRADY OD 26.4.

Datum přidání článku Datum: 23.04. 2021 Autor článku Autor: admin .

Informace o provozu školy od 26. 4. 2021 a o antigenních testech pro žáky 9.ročníku před přijímacími zkouškami najdete v článku. V případě nejasností či potřeby se obracejte na třídní učitele nebo na ředitele.


Přečíst celý článek...
 
 16.04.

ORGANIZACE PROVOZU ZŠ POD VINOHRADY OD 19.4.

Datum přidání článku Datum: 16.04. 2021 Autor článku Autor: admin .

Dříve jste obdrželi podrobné materiály k otevření škol od 12.4., které dnes doplňujeme o organizační informace naší školy s platností od 19.4..
Jsou sice důležité především pro rodiče dětí, které nastupují tento den, ale považujeme za prospěšné je zaslat všem.
V případě nejasností či potřeby se obracejte na třídní učitele nebo na ředitele.


Přečíst celý článek...
 
 14.04.

Testování žáků před přijímacími zkouškami

Datum přidání článku Datum: 14.04. 2021 Autor článku Autor: admin .

Základní škola má povinnost umožnit žákům, kteří budou konat přijímací zkoušky na střední školy, testování na onemocnění COVID-19 a vystaví potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Toto potvrzení pak uchazeč předloží příslušné střední škole ke kontrole. Potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech, je podmínkou pro účast na zkoušce. Více v článku ...


Přečíst celý článek...
 
 08.04.

Organizace školy od 12 dubna 2021

Datum přidání článku Datum: 08.04. 2021 Autor článku Autor: admin .

Do ZŠ Pod Vinohrady se v pondělí 12.4. vrátí 1. a 3. ročník + 5.BC - 107 žáků, v týdnu od 19.4. nastoupí 2. a 4. ročník + 5.A - 95 žáků. Třídy, které nenastoupí k prezenční výuce, pokračují v distančním vzdělávání zavedeným způsobem.


Přečíst celý článek...
 
 28.02.

Uzavření škol od 1. 3.

Datum přidání článku Datum: 28.02. 2021 Autor článku Autor: admin .

Nařízením vlády jsou od pondělí 1.3. 2021 uzavřeny školy. Od tohoto data bude probíhat distanční výuka ve všech ročnících v zavedeném režimu. Všichni žáci jsou odhlášeni ze školního stravování, možnost výdeje do obědníků upřesníme v pondělí. Přesné znění tohoto opatření, včetně informací o ošetřovném, najdete v příloze. 

 

 


Přečíst celý článek...
 
 24.02.

Informace pro žáky a rodiče 24. 2.

Datum přidání článku Datum: 24.02. 2021 Autor článku Autor: admin .

Níže a v příloze zasíláme informace o povinném nošení respirátorů ve školách. Pokyny k testování žáků a termíny jejich návratů do škol ještě nejsou stanoveny.

 

 

 


Přečíst celý článek...
 
 15.02.

Informace pro rodiče a žáky - provoz školy od 15. 2. do 28. 2. 2021

Datum přidání článku Datum: 15.02. 2021 Autor článku Autor: admin .

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud tzn. do školy dochází pouze žáci 1. a 2. tříd. 


Přečíst celý článek...
 
 15.02.

Informace k provozu školy od 11. 1. pro žáky a rodiče

Datum přidání článku Datum: 15.02. 2021 Autor článku Autor: admin .

Na základě připojeného doporučení MŠMT o hodnocení žáků na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 zasíláme následující informace: žáci budou klasifikováni známkami, slovní hodnocení budou mít pouze žáci s Individuálním vzdělávacím plánem a to v odůvodněných případech, na žádost rodičů a se souhlasem ředitele. Do 15.1. proběhnou třídní schůzky a rodiče i žáci budou seznámeni s předpokládanou klasifikací, aby zájemci měli čas se připravit a přihlásit k individuálnímu přezkoušení. Přezkoušení bude probíhat podle pokynů vyučujícího přes aplikaci Teams, v odůvodněných případech (na žádost rodičů a se souhlasem ředitele) ve škole.

Následující 2 týdny bude vyučování probíhat ve stávajícím režimu: 1. a 2. třídy prezenčně, ostatní distančně. - viz. příloha.

Mgr. Zdeněk Moštěk


Přečíst celý článek...
 
 30.12.

Informace pro rodiče - provoz školy od 4. 1. 2021

Datum přidání článku Datum: 30.12. 2020 Autor článku Autor: admin .

V pondělí 4.1. se do škol vrací jen žáci 1. a 2. tříd, výuka pro ně bude probíhat běžným způsobem, denně 4 vyučovací hodiny, za stejných hygienických opatření jako v minulém období. Žáci mohou pobývat ve školní družině, realizován je ranní provoz ŠD od 5:30. Organizaci výuky pro 3. - 9. ročník najdete dále v článku.


Přečíst celý článek...
 
 17.12.

Informace pro rodiče - provoz školy od 18. 12. 2020

Datum přidání článku Datum: 17.12. 2020 Autor článku Autor: admin .

Do pátku 18. 12. probíhá vyučování podle platného rozvrhu, v běžném provozu je školní družina i jídelna. Na 21. a 22.12. vyhlásilo MŠMT mimořádné prázdniny, v tyto dny mají rodiče žáků do 10 let nárok na ošetřovné. Na ně navazující Vánoční prázdniny končí v neděli 3. 1. 2021, od 4.1. nastupují do školy žáci 1. stupně, 9. třídy, 7. ABC a 8.BC. Třídy 6. ABC a 8.A mají v 1. týdnu distanční výuku.

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2021, HLAVNĚ ZDRAVÍ !


Přečíst celý článek...
 
 16.12.

Organizace výuky a provozu školy od 30.11. 2020

Datum přidání článku Datum: 16.12. 2020 Autor článku Autor: admin .

Od pondělí 30.11. nastupují do školy všichni žáci I. stupně, z II. stupně 6.ABC, 8.A, 9.ABC. Vždy po týdnu, tj. od pondělí 7.12., se třídy II. stupně, kromě 9. ročníku, střídají a do školy se vrací 7.ABC, 8.BC.

V týdnu od 4.1. začíná skupina 7.ABC, 8.BC.

 


Přečíst celý článek...
 
 27.11.

Veselá škola

Datum přidání článku Datum: 27.11. 2020 Autor článku Autor: Mgr. Ladislava Kotačková

Po návratu do školy se žáci mohou potěšit novou výmalbou, která jim svou barevností určitě zvedne náladu a zpříjemní pobyt ve škole. Zatím jsou hotové chodby 1.a 2. patra přístavby a pracuji na malování chodby u jídelny. Veselých chodeb se časem dočkají i žáci s třídami na přístavku. Vůbec příchod ...


Přečíst celý článek...
 
 25.11.

Zveřejnění výsledku dotazníku k distanční výuce na I.stupni

Datum přidání článku Datum: 25.11. 2020 Autor článku Autor: admin .

Na úvodní straně Edupage jsou zveřejněny výsledky dotazníku k distanční výuce, zapojilo se celkem 123 rodičů, což je cca 60%.

Děkujeme všem rodičům žáků I. stupně, kteří se vyjádřili. Jejich kladné hodnocení je pro nás motivací pro další práci nejen při distanční výuce.

Pro rodiče a žáky 2. stupně zašleme podobný dotazník na konci tohoto týdne. Ve středu obdržíte informace k organizaci vyučování a provozu školy od 30.11.

Mgr. Zdeněk Moštěk


Přečíst celý článek...
 
 20.11.

Organizace výuky od 18.listopadu

Datum přidání článku Datum: 20.11. 2020 Autor článku Autor: admin .

Od středy 18.11. se do škol vrací žáci 1. a 2. tříd. Dále v článku si můžete přečíst o změnách ve stravování od 18.11. a informace k dotazníku k distanční výuce.


Přečíst celý článek...
 
 30.10.

Distanční výuka podzim 2020

Datum přidání článku Datum: 30.10. 2020 Autor článku Autor: admin .

Archív článků od 12.10.2020 k distanční výuce.


Přečíst celý článek...
 
 30.10.

Distanční výuka od 2.listopadu pokračuje

Datum přidání článku Datum: 30.10. 2020 Autor článku Autor: admin .

Od pondělí 2.11. bude pokračovat distanční výuka všech žáků v dříve zavedeném režimu.  Žáci, kteří chtějí využít od 2.11. školní stravování, se musí opět znovu přihlásit přes www.strava.cz nebo na vragova@zsvin.cz, telefonicky na 777 822 068 do 30.10. do 12 hodin. 

 

 


Přečíst celý článek...
 
 18.11.

Podzimní prázdniny

Datum přidání článku Datum: 18.11. 2020 Autor článku Autor: admin .

Přejeme všem našim žákům pěkné podzimní prázdniny prožité ve zdraví. Zároveň se připojujeme k výzvě Ministerstva školství, abyste (nejen) v době podzimních prázdnin dodržovali všechna aktuální opatření. Jsme rádi, že je distanční výuka díky technologiím možná, ale zároveň všichni víme, že setkávání a vzdělávání ve škole nic nenahradí. Chovejme se tedy zodpovědně, abychom nenapomáhali dalšímu šíření viru, neohrožovali tím ostatní a abychom se co nejdříve opět ve škole potkali.


Přečíst celý článek...
 
 20.10.

Třídní schůzky k distanční výuce

Datum přidání článku Datum: 20.10. 2020 Autor článku Autor: admin .

Během úterý a středy provedou třídní učitelé přes Teams třídní schůzky, organizaci zvolí podle možností rodičů (individuální, skupinové, celá třída). Cílem je zjistit zpětnou vazbu k distančnímu vzdělávání z názorů a zkušeností rodičů i žáků ...

 

 


Přečíst celý článek...
 
 16.10.

Organizace distanční výuky od 14.10.

Datum přidání článku Datum: 16.10. 2020 Autor článku Autor: admin .

Od středy 14. 10. do pátku 23.10. bude pro všechny žáky školy realizována distanční výuka. Účast na distančním vzdělávání je povinná a bude evidována v třídní knize. Kontrolovány a klasifikovány budou rovněž zadané úkoly.


Přečíst celý článek...
 
 16.10.

Stravování pro žáky

Datum přidání článku Datum: 16.10. 2020 Autor článku Autor: admin .

Výdej obědů pro přihlášené žáky je s ohledem na dobu vyučování nově stanoven na 12:40 - 13:50.

Žádáme rodiče, aby případné problémy s distanční výukou řešili ihned s třídními nebo vyučujícími učiteli. Z důvodu možných změn v systému vyplácení ošetřovného budeme potvrzení vydávat od příštího týdne, termín upřesníme.

 


Přečíst celý článek...
 
 18.11.

Tři dny distanční výuky

Datum přidání článku Datum: 18.11. 2020 Autor článku Autor: admin .

Máme za sebou 3 dny distanční výuky po uzavření školy, pokud se objevily organizační, technické nebo vyučovací potíže, prosíme rodiče o zpětné informace. Ty můžete zastal třídním, vyučujícím nebo přímo řediteli. Podle sdělení pedagogů se zatím nevyskytly žádné závažné problémy.


Přečíst celý článek...
 
 16.10.

INFO - EVIDENCE DOCHÁZKY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Datum přidání článku Datum: 16.10. 2020 Autor článku Autor: admin .

15.10. INFO - EVIDENCE DOCHÁZKY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ


Přečíst celý článek...
 
 16.10.

Informace MSMT k zavedení distanční výuky na školách

Datum přidání článku Datum: 16.10. 2020 Autor článku Autor: admin .

Vážení rodiče,

z nařízení vlády je od středy 14. října 2020 do pátku 23. října 2020 zavedena na celé škole DISTANČNÍ VÝUKA. Všichni žáci tedy od zítřka zůstávají doma a budou se vzdělávat na dálku. 

Vyučování od 14.10. bude v 6.– 9. ročníku probíhat podle běžného rozvrhu, ale bez hodin Tv, Pv, Hv, Vv, VKZ, Informatika, Volitelná informatika, Volitelná Vv a 0. hodiny.


Přečíst celý článek...
 
 10.10.

Organizace školy od 12 října 2020

Datum přidání článku Datum: 10.10. 2020 Autor článku Autor: admin .

Organizace výuky žáků II.stupně od pondělí 12.10 je popsána v čánku.

Žáci 8. - 9. tříd, kteří absolvují v týdnu od 12 .- 16. 10. distanční výuku, mají všichni na tuto dobu odhlášené obědy. Pokud ale chtějí v tomto týdnu využívat školní stravování, nahlásí se emailem na vragova@zsvin.cz a nebo telefonicky v neděli od 13 - 18 hodin na 777 822 068. 


Přečíst celý článek...
 
 26.09.

Informace KHS Zlín

Datum přidání článku Datum: 26.09. 2020 Autor článku Autor: admin .

ŽÁDÁME RODIČE, ABY VĚNOVALI ZVÝŠENOU POZORNOST INFORMACÍM  KHS ZLÍN


Přečíst celý článek...