základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Detail fotogalerie

2013_03_20 1A5B Spoleèná hodina na poèítaèích