základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 23.10. 2019 Autor článku Autor: admin .

Žáci ze ZŠ Pod Vinohrady pomáhají

Žáci naší školy i v letošním roce chtějí pomáhat ostatním. Od začátku školního roku na škole probíhá sběr papíru, který bude trvat až do června. Následný výtěžek bude darován účelově konkrétním dětem z Uherskobrodska, které mají určité zdravotní znevýhodnění. Žáci tak spojují třídění odpadu a zájem o ekologii s dobročinnou věcí.

Již v minulém roce darovali ze sběru papíru 5000 Kč dvanáctileté dívce, která si díky tomu mohla pořídit potřebnou kompenzační pomůcku na posilování svalstva.

 

Škola začala také spolupracovat s Technickými službami UB a v rámci hodin pracovní výchovy se žáci podílí na údržbě, zkrášlování a úklidu prostor kolem školy a blízkého sídliště.

 

Vzhledem ke stále probíhající kůrovcové kalamitě a potřebě vzniklé holiny zalesnit se vydali žáci 6. - 7. ročníků na půldenní sběr žaludů do lesů v okolí města Hluk. Podařilo se jim nasbírat 230 kg a výnos z této akce ve výši 4000 Kč bude rovněž poskytnut na dobročinné účely.

 

Ve čtvrtek 12. prosince pak proběhne ve velkém sále Domu kultury tradiční Vánoční koncert, jehož výtěžek škola vždy zasílá pro vybraná zvířata do Zlínské ZOO. Za 13 let poskytla ZŠ Pod Vinohrady této ZOO již téměř 350 tisíc Kč, letos se na podporu mohou těšit tygří mláďata Samba, Uma a Nanu.

Jakub Smítal