základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 05.09. 2014 Autor článku Autor: admin .

Významné události naší školy

 

 

 

 

 

 

2013 – 2014


 

 • Ve školní jídelně začal fungovat zeleninový bar, na chodbě v přízemí byl nainstalován automat na mléčné výrobky a místo zvonění se začala používat příjemná melodie.


 • Žáci naší školy se rozhodli ověřit si své jazykové dovednosti v praxi, a proto jsme 6. října vycestovali do Velké Británie. Měli připravený bohatý program, který se skládal z prohlídek kulturních památek, sportovních stadionů Chelsea a Arsenal a všemi oblíbené "shopping".


 • Naše škola se přihlásila do projektu "Inovativní přístup k výuce angličtiny" a v rámci tohoto projektu bude u nás tento školní rok učit zahraniční lektor z USA Todd Thibedeau. V multimediální učebně přibyla dotyková televize a pro výuku angličtiny se využíval také ipad.


 • Navštívila nás spisovatelka, paní Alena Bartošíková, ze Španělska k nám přijela paní Karla Rincón - Obdržálková a až z Austrálie pan Stanislav Koman. Všichni hosté nám připravili zajímavé besedy.


 • Logická olympiáda - soutěž pořádá Mensa České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup. Od 7. do 14.října 2013 se 66 žáků školy zúčastnilo nominačního kola. Nejlepší byl Vojtěch Šustek z 5.A, který se stal krajským finalistou.


 • Po dvou letech jsme se opět rozhodli zopakovat zájezd do předvánoční Vídně. Tentokrát jsme měli možnost navštívit zámek Schönbrunn. Poté jsme se přesunuli do historického centra Vídně a procházkou od Stephansdomu jsme se dostali až k radnici, kde si všichni užili neopakovatelné atmosféry předvánočních trhů. Při návratu k autobusu jsme si mohli vychutnat vánočně vyzdobené vídeňské ulice plné nádherných světel.


 • Letošní kolo Bobříka informatiky (olympiády v informatice) se stalo velmi úspěšným pro naši školu. Měli jsme 31 úspěšných řešitelů ve všech kategoriích a Vojta Šustek z 5.A získal velmi pěkné 4.místo v republice. Za celou naši dosavadní činnost jsme pak v prosinci obdrželi od Jihočeské univerzity diplom a titul BOBŘÍ ŠKOLA - škola, která podporuje informatiku.

 

 

 • Nejlepšími sportovci ZŠ Pod Vinohrady za loňský školní rok byli vyhlášeni Filip Šiška a Beata Slavíčková. Naše škola zvítězila v obou celkových kategoriích - Dětské (1. stupeň) i Žákovské (2. stupeň) sportovní lize.


 

 • Ve čtvrtek 12.12. se uskutečnil ve zcela zaplněném sále Domu kultury v Uherském Brodě Vánoční koncert pro surikaty pořádaný ZŠ Pod Vinohrady. Za  dobu pořádání těchto vánočních besídek dokázaly děti ze ZŠ Pod Vinohrady  seskládat dohromady částku převyšující  88 000 Kč. Loňská zatím nejvyšší částka 24 000 Kč putovala do voliéry aru hyacintovému. Letos se podařilo vybrat neuvěřitelných 32 000,- pro surikaty.


 • Jeden únorový týden učili na naší škole zahraniční lektoři z celého světa. Jde o mezinárodní projekt EDISON, do kterého se zapojila i naše škola. Šest lektorů z Mexika, Brazílie, Číny, Egypta, Malaysie a Taiwanu odučilo naše žáky asi 12O hodin v anglickém jazyce během 5 dnů.

 

 • Anička Plášková ze 7. A zvítězila v okresním kole recitační soutěže, které se konalo 12. března 2014 v Uherském Hradišti. 


 • David Strnad ze 7.B vyhrál okresní kolo v počítačové grafice.


 • Školní tým florbalistek odcestoval na Republikové finále do Plzně. Do města, které naší škole v minulosti přineslo výrazné úspěchy na Republikovém finále i Mistrovství světa školních týmů. Reprezentantky naší školy skončily na čtvrtém místě. 


 • Úcta a odvaha – jsou asi slova, která vyjadřují čin naší žačky Karolíny Křivánkové, ve kterém obstála na výbornou. Poděkování zaslali pracovníci Policie ČR za včasné přivolání pomoci při nehodě, kdy malý chlapec vběhl pod auto.


 • Úspěch v okresním kole matematické olympiády. Vyhrál náš žák 8.A David Dvořák, který to natřel všem nadějným matematikům z 8.tříd i příslušných tříd víceletých gymnázií. 


 • Impozantní tečku za skvělou sezonou napsali florbalisté ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod na finálovém turnaji Školského poháru České pojišovny v Praze. Z rukou prezidenta CFbU Filipa Šumana převzali pohár a zlaté medaile a stali se nejlepším školním florbalovým družstvem České republiky ze 775 týmů.

 • Tým mladých florbalistů z uherskobrodské Základní školy Pod Vinohrady uvítal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Společně s krajskými radními Ladislavem Kryštofem a Petrem Navrátilem jim pogratuloval k vítězství ve finálovém turnaji Školského poháru České pojišovny v Praze a zároveň klukům poděkoval za vzornou reprezentaci nejen města Uherský Brod, ale i celého Zlínského kraje.

 • V úterý 6. května se členové redakce školního časopisu vypravili do Zlína na slavnostní vyhlášení soutěže Školní časopis Zlínského kraje. Soutěž pořádá centrum Akropolis z Uherského Hradiště a hodnotily se tři oblasti – grafika, pravopis a obsah. Určitě nás může těšit, že náš časopis se ve velké konkurenci rozhodně neztratil. V kategorii žáci 1. a 2. st. ZŠ jsme získali 3. místo.


 • Dne 23. 4. 2014 se uskutečnil na Masarykově náměstí Den Země. Dobrovolníci z 2. stupně vytvořili zábavné úkoly pro návštěvníky akce. Tento rok byla akce zaměřena na recyklaci a ekologii. Mohli si například vyzkoušet roztřídit odpad, zasadit rostliny, zahrát na cizokrajné bubny a další zajímavé úkoly. Šesáci se zase vydali do přírody v okolí města a vyčistili část lesa a potoka.


 • Oddíly Aerobiku sbíraly medile ve všech postupových kolech Aerobik Tour v kategorii jednotlivců i skupin. Vrcholem byla účast ve finálovém kole v Praze. Letos to byly skladby Bláznivej den (nejmladší, trenérka B. Bujáčková), Elfové, Monsters a Mime (Pantomima).

 

 


 • Zapojili jsme se do projektu VĚDA V ULICÍCH a 17. června 2014 čtyři třídy 3.A, 5.B a 6.AB navštívili velmi atraktivní workshopy robotiky, astronomie, astronautiky a technickou dílnu.


 • V obřadní síni přijal starosta města pan Kunčar paní vychovatelku Broňku Bujáčkovou a žačky 9.ročníku Terezku Zálešákovou a Míšu Urubčíkovou, aby jim předal ocenění za vynikající práci a poblahopřál jim.

 

 

 

 

2012 – 2013


 • Ve čtvrtek 1. listopadu byla ve školní družině zahájena výstava modulové železnice ve velikosti HO. Akce trvala tři dny a kolejiště zaplnilo prakticky celou družinovou tělocvičnu.
 • V listopadu proběhlo na škole národní kolo soutěže v informatice Bobřík informatiky, kde se Tomáš Lukeš z 9.A umístil na 65.místě z více než 7000 soutěžících a Jonáš Horňák z 5.B obsadil 137.místo v republice!
 • Obrovským úspěchem barev 1. AC skončilo finále Aerobictour a zároveň republikové finále Děti fitness, které proběhlo ve zlínské hale Zelené 8. prosince 2012. Posbírali jsme celkem 8 medailí z toho 5 zlatých  a stali se nejúspěšnějším týmem Aerobictouru.
 • Školní florbalový tým mladších žákyň suverénně zvítězil v krajském finále Orion florbal cupu. 
 • V termínu 21.2. - 22.2. 2013 se zúčastnili naši žáci 9. tříd testování “Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj.” Byli hodnoceni v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, chemie, fyzika a biologie. Nejlepších výsledků dosáhli naši žáci v biologii a ve fyzice, kde byli lepší než průměrné výsledky v kraji a v republice.
 • 10.4. 2013 byl již posedmé předán sponzorský dar zlínské ZOO. Částku historicky nejvyšší, 24.000 Kč, tentokrát předali osobně zástupci naší školy do rukou pana ředitele Ing. Horského
 • Kromě interaktivních tabulí, které jsou už běžně při výuce využívány, budeme moci nyní používat i další moderní pomůcku. Jedná se o dotykovou televizi, kterou naše škola dostala z krajského projektu, do kterého jsme zapojeni v rámci výuky angličtiny.
 • Soutěž " Znáš svoje město" má svou vítězku. Z 18 dětí ze 6 uhebrodkých škol obsadila 1.místo naše žákyně Nikča Fuchsová z 5.B. Na 7. místě se umístil Pea Zábojník a na 10. místě Evča Kryštofová. 
 • V rámci výzvy pro předkládání projektů z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí se naší škole podařilo získat 67 000,- Kč na vybudování školního arboreta. Cílem tohoto projektu je vytvořit u žáků kladný vztah k životnímu prostředí. 

 

 

 

2011 – 2012


 • díky finanční podpoře Nadace Děti – kultura – sport se mohly některé třídy zúčastnit sportovně-relaxačního pobytu ve Velkých Karlovicích
 • s velkým zájmem veřejnosti se setkala výstava modulové železnice v prostorách družiny
 • opět jsme přispěli velkou částkou na sponzorování vybraného zvířete v ZOO Lešná, 18 tisíc korun putovalo dželadám hnědým
 • pedagogové zpracovávají v rámci projektu „EU – peníze školám“ digitální učební materiály, tzv. šablony
 • do tří tříd byly nainstalovány nové keramické tabule
 • v chemicko-fyzikální laboratoři se začaly používat nové školní experimentální systémy, v září zde proběhl seminář pro učitele přírodních věd z okolních škol, který pořádala naše škola
 • úspěchy na soutěžích - 2. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce vybojovala Katia Walderová, rovněž ze 2. místa postoupil do krajského kola biologické olympiády Tomáš Lukeš, vítězství Matěje Novotného ve vědomostní soutěži o Uherském Brodě, vítězné práce Evy Gajdošové a Moniky Dudové z počítačové grafiky byly vystaveny v Moravské Třebové v expozici „Pod modrou oblohou„
 • vítězství družstva 1. stupně v okresním kole halové olympiády
 • změny v systému vytápění školy
 • naše škola se sběrem plastových vršků zapojila do charitativního projektu na pomoc tělesně postižené Anetce Kráčalíkové
 • preventivní program školy, který zpracoval Mgr. Petr Novotný, byl vyhodnocen jako nejlepší ve Zlínském kraji
 • bronzové medaile v republikovém finále vybojovaly naše mladší i starší florbalistky
 • ve vyhlášeném konkursu na místo ředitele školy zvítězil a  svou pozici obhájil Mgr. Zdeněk Moštěk
 • Londýn 2012 – prázdninový sportovní tábor s olympijským duchem 

 

2010-2011


 • během letních prázdnin byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce školy, výměna oken, dveří a zateplení přístavby
 • většina tříd se zapojila do preventivního programu MADIO, který má sloužit k upevnění kolektivu a eliminaci nebezpečných patologických jevů
 • finanční podpora ve výši 30 000 Kč od  Nadace DKS projektu D. Mandíkové “Hry pomáhají dětem”
 • pokračování projektu společnosti Člověk v tísni – Příběhy bezpráví – Komunistické Československo
 • vánoční jarmark - zatím nejvyšší vybraná částka 11 000 Kč pro tučňáky
 • zapojení naší školy do projektu “Peníze do škol”
 • nový systém objednávání obědů pomocí čipů
 • žák 5.A Radim Buráň obsadil 2. místo v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda (J. Bistrá)
 • v okresním kole Textový editor získali žáci 9.C  Jan Buráň 9.místo, Michal Zemek obsadil 11.místo a Martin Táborský 15.místo
 • velký úspěch v okresním kole v počítačové grafice – Monika Dudová a Vendula Vaculová ze 7.B získaly každá plný počet bodů a obsadila obě 1.místo a Tomáš Lukeš ze 7.A obsadil 4.-5.místo. (V.Pálková)
 • v oblastní soutěži Březovský skřivánek (počítačová grafika) získali 2.místo Ondřej Čáp 3.A (kategorie 1. – 3. ročník)  a Dominik Chovanec 6.B (kat.6. – 9.)  a David Strnad 4.B obsadil 3. místo v kategorii 4.-5.ročník (D.Dědáková, V.Pálková)
 • v republikovém kole soutěže BRLOH se šest týmů dostalo do padesátky nejlepších a dva týmy získaly ocenění Ústavu matematiky a statistiky PřF MU Brno

Tým 8.A: Dominika Šáchová, Petra Tomalová, Radka Lukášková, Markéta Mentzlová
Tým 7.A: Adéla Matoušková, Edita Šůstková, Kateřina Sedlačíková, Veronika Dědková

 • v mezinárodní soutěži Pod modrou oblohou získaly Ivana Balaštíková 8.B a Karolína Křivánková 3.B cenu poroty a  Barbora Urubčíková 9.B vyhrála kategorii 8.-9.třída. Na výstavu v galerii města Moravská Třebová byli vybrány i práce Moniky Dudové a Venduly Vaculové. Slavnostního vyhodnocení v Moravské Třebové se zúčastila I.Balaštíková a B.Urubčíková spolu s paní učitelkou Pálkovou a přivezli pěkné a hodnotné ceny i pro ostatní oceněné žáky. Této soutěže se zúčastnilo přes tři tisíce dětí ze zemí EU.

 

 

 

 

 • naše florbalistky se probojovaly na mistrovství světa školních týmů v Plzni a v silné konkurenci obsadily krásné 4. místo (T. Králík)

  

   

 • vítězství žáků 1. stupně v celostátní atletické soutěži Kinderiáda (Š.Meindlschmidová), škola tak získala šek ve výši 150 000Kč od sponzora soutěže společnosti Ferrero

 

 • 24.6-3.7. zájezd rodičů a dětí do italského letoviska Lido Adriano
 • během prázdnin je vybudována nová odborná učebna fyziky a chemie

 

2009 - 2010


 • v březnu starší žákyně obhájily prvenství na republikovém finále ve florbale v Kopřivnici (T. Králík), třetí vítězství v řadě
 • v březnu jsme se zapojili  do evropského pojektu Skills Week  - Evropský týden IT dovedností 2010 a zorganizovali soutěže v práci na PC (D.Dědáková, V.Pálková)
 • David Strnad (3.B) a Eliška Kubišová (5.A) vyhráli okresní kolo a postoupili do krajského kola recitační soutěže
 • vítězství děvčat v aerobiku se sestavou ABBA  na VZP Oriflame Aerobictour 2010 (V. Chmelařová)
 • první místo pro Moniku Dudovou v okresním kole v malování na PC (V. Pálková)


2008 – 2009


 • změna koncepce naší školy: z původní školy sportovní se stala škola všestranného rozvoje žáků
 • zahájení provozu elektronické žákovské knížky
 • „Šance pro Ivanku“: úspěšný projekt financovaný Nadací  DKS, do třídy 6.B byly nainstalovány dva počítače, dataprojektor a bylo provedeno ozvučení třídy
 • vítězsví mladších žákyň ve florbale v JAGA OXYEN CUPu
 • Vánoční překvapení pro předškoláky
 • vánoční a velikonoční jarmark – částka ve výši 10 200 Kč z prodeje výrobků putuje ke třem slonům v ZOO Lešná
 • volba nové školské rady
 • k zápisu do prvních tříd přišlo 60 dětí, po pěti letech budou opět tři první třídy
 • od února vchází v platnost nový školní řád
 • 3. místo v krajském kole soutěže “Zlatý list” (H. Dvořáková)
 • během letních prázdnin byly zřízeny  tři nové učebny – jazyková, počítačová a multimediální

 

2007 – 2008


 • zahájení výuky v 1. a 6. ročnících podle námi vytvořeného ŠVP
 • od 7. ročníku možnost volby dalšího cizího jazyka (Rj, Nj)
 • veřejně přístupný PC ve vestibulu školy
 • vítězství v krajském kole atletické soutěže pro žáky 1. stupně Kinderiáda
 • zapojení do projektu Příběhy bezpráví
 • Mikulášské překvapení: prosincová akce pro budoucí prvňáčky
 • příprava nové koncepce školy
 • naše škola pořádala republikové finále AŠSK ve florbalu a na domácí půdě obhájila děvčata mistrovský titul
 • Jaro regionu: v soutěži pořádané Rotary klubem obsadil Jakub Šustr z 9.C skvělé 2. místo

 

2006 – 2007


 • 8. září 2006: oslava padesátého výročí od zahájení výuky na naší škole spojená se dnem otevřených dveří
 • práce na dokončení našeho školního vzdělávacího plánu
 • v březnu  se naše florbalistky staly mistryněmi republiky a vybojovaly titul Asociace školních sportovních klubů
 • jubilejní 10.ročník Výškařského mítinku za účasti Jaroslava Báby a Tomáše Janků

 

 

 Přiložené soubory:
- jubilejní 10.roèník Výškaøského mítinku za úèasti Jaroslava Báby a Tomáše Jankù
- ms_plzen_2011
- jubilejní 10.roèník Výškaøského mítinku za úèasti Jaroslava Báby a Tomáše Jankù
- pozvanka
- jubilejní 10.roèník Výškaøského mítinku za úèasti Jaroslava Báby a Tomáše Jankù
- ucebny
- vitezi_na radnici_kinderiada_2011
- diplom pro skolni casopis
- diplom bobri skola