základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 06.06. 2013 Autor článku Autor: Dagmar Mandíková

Školní arboretum

V rámci výzvy pro předkládání projektů z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí se naší škole podařilo získat 67 000,- Kč na vybudování školního arboreta. Cílem tohoto projektu je vytvořit u žáků kladný vztah k životnímu prostředí, seznámit je s přírodou a dozvědět se o ní něco navíc. Základním posláním arboreta je využití při výuce v přírodopise, prvouce, ale také ve výtvarné nebo pracovní výchově a při mimoškolních aktivitách ve školní družině.

Za pomoci projektu došlo k úpravě a osázení ploch naší školní zahrady, jsou zde vysázeny různé druhy stromů, keřů, trvalek a bylin, se kterými se žáci nemají možnost seznámit v okolní přírodě, ale přesto jsou pro naši oblast typické. Také jsou zde ovocné keře jako angrešt, rybíz nebo ostružiník. Děti tak mají možnost pozorovat růst, květenství a plody rostlin v školním arboretu. A při péči a pozorování se učí znát i potřeby těchto rostlin.

Všechny vysazené druhy jsou opatřeny informačními cedulkami, a aby arboretum mohlo sloužit i pro výuku žáků, nechybí ani nové lavičky a stoly.

Ačkoliv samotné vybudování arboreta proběhlo v krátkém čase, jedná se o projekt dlouhodobý. Žáci budou vedeni v rámci pracovních činností k pravidelné péči o vysázené rostliny a naučí se tak udržovat jejich kultivovaný vzhled.

Celý projekt poslouží nezanedbatelnému počtu lidí - naši školu navštěvuje 450  žáků, dále pak 150 žáků školní družiny a školního klubu + veřejnost navštěvující areál ŠD. V dopoledních hodinách je zahrada k dispozici škole, v odpoledních hodinách je plně využita školní družinou, školním klubem a probíhají zde kroužky a různé akce organizované naší školou. Za příznivého počasí je areál školní zahrady dětmi využíván během celého dne, proto jsme rádi, že se nám podařilo tuto myšlenku úspěšně zrealizovat.

                                              Autorka projektu Mgr. Kateřina Štefánková

FOTA ZDE: