základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 30.11. 2020 Autor článku Autor: admin .

Provoz školní družiny

Ve školním roce 2020/2021 otvíráme 5 oddělení školní družiny. O jednotlivá oddělení se starají vychovatelky  Markéta Jílková, Ilona Kratěnová, Beata Slavíčková, Aneta Šupinová a vedoucí vychovatelka Dagmar Mandíková.

Dítě je do ŠD přijato na základě vyplněného zápisního lístku a zaplacení ročního poplatku 1600,- Kč v kanceláři školy u paní Řezníčkové nebo na účet školy 19-5009830257/0100. Do zpávy pro příjemce napište jméno dítěte a účel platby. Platbu prosím do 30. 9. 2020.

 

Každý rodič nového žáka ŠD obdrží v září proti vratné záloze 100,- Kč čip, který mu umožní vstup do budovy ŠD v době od 5:30 - 8:00 a od 12:00 do 17:00.

 

Co dítě potřebuje do školní družiny

přezůvky, pohodlné převlečení do herny, oblečení i obuv vhodné při pobytu na zahradě, dvě látkové tašky či větší pytlíky do šatny (ne igelitové) - podepsané, jsou nutné pro úschovu oblečení i obuvi. Pokud si dítě zvolí sportovní kroužek, potřebuje sportovní úbor, do florbalu je z důvodu bezpečnosti nutná sálová obuv se žlutou podrážkou. Do výtvarných kroužků si vezme staré větší triko nebo zástěrku.

 

Nabídka zájmových kroužků ŠD ve školním roce 2020/2021 (může dojít ke změnám)

 

 Úterý   Kouzelná laboratoř   2.-5.tř.   p. Novotný
 13:45 - 14:45   Aerobik    1.-5.tř   p. Jílková
    Florbal   3.-5.tř.   p. Daněk
    Sportovní hry   1.-5.tř.   p. Šupinová
    Turistický   1.-5.tř.
p. Slavíčková
    Tvořílek   1.-5.tř   p. Kratěnová
             
Středa   Tvořílek    1.-2.tř.   p. Mandíková
13:45 – 14:45   Florbal 1AC    pouze pro děti ŠD - členy 1.AC   p. Daněk
    Sportovní hry   1.-2.tř.   p. Brnulová
             
Čtvrtek   Florbal   1.-2.tř. a začátečníci   p. Daněk
13:45-14:45   Kouzelná laboratoř   2.-5.tř.   p. Novotný
    Turistický   1.-5.tř.   p. Slavíčková
    Sportovní hry   1.-5.tř.   p. Šupinová
    Tvořílek    1.-2.tř.   p. Jílková

 

Činnost v kroužcích bude zahájena 8. září 2020. Přihlašovací formuláře jsou již nyní vyvěšeny ve vchodu do ŠD, zarezervovat vybraný kroužek můžete i telefonicky. Za každý zájmový kroužek je poplatek 100,-Kč/šk.rok (Tvořílek 200,- Kč/šk.rok, Prostřeno! 300,-Kč/šk.rok), vybírají od září vychovatelky.