základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 02.04. 2019 Autor článku Autor: admin .

Provoz školní družiny

Ve školním roce 2018/2019 otvíráme 5 oddělení školní družiny. O jednotlivá oddělení se starají vychovatelky a učitelky Markéta Jílková, Ilona Kratěnová, Beata Slavíčková, Kateřina Štefánková, Aneta Šupinová a vedoucí vychovatelka Dagmar Mandíková.

 

Dítě je do ŠD přijato na základě vyplněného zápisního lístku a zaplacení ročního poplatku 1600,- Kč v kanceláři školy u paní Řezníčkové nebo na účet školy 19-5009830257/0100. Do zpávy pro příjemce napište jméno dítěte. Platbu prosím do 27. 9. 2018.

 

Rodiče nových žáků musí zakoupit čip pro vstup do budovy ŠD u vychovatelek za poplatek 100 Kč, který je vratný po vrácení čipu zpět do ŠD.

 

Co dítě potřebuje do školní družiny

přezůvky, pohodlné převlečení do herny, oblečení i obuv vhodné při pobytu na zahradě, dvě látkové tašky či větší pytlíky do šatny (ne igelitové) - podepsané, jsou nutné pro úschovu oblečení i obuvi. Pokud si dítě zvolí sportovní kroužek, potřebuje sportovní úbor, do florbalu je z důvodu bezpečnosti nutná sálová obuv se žlutou podrážkou. Do výtvarných kroužků si vezme staré větší triko nebo zástěrku.

 

Kroužky ve školní družině 2018/2019

 

Poplatek v kroužcích (na celý školní rok): 

Aerobik, Florbal, Sportovní hry, Cvičeníčko, Počítače, Kouzelná laboratoř  – 100 Kč

Paletka, Tvořílek – 200 Kč

Prostřeno! - 300 Kč

Poplatek vybírají vychovatelky. 

 

Úterý   Florbal   3.-5.tř.   p. Daněk
 13:45 - 14:45   Kouzelná laboratoř   2.-5.tř.   p. Novotný
    Počítače   1.-5.tř.   p. Slavíčková
    Sportovní hry   1.-5.tř.   p. Šupinová
    Prostřeno!   2.-5.tř.   p. Vrágová
    Aerobik    1. - 5.tř  
Středa   Tvořílek    1.-2.tř.   p. Kratěnová
13:30 – 14:30   Prostřeno   1.-2.tř.   p. Vrágová
    Florbal 1AC    pouze pro děti ŠD - členy 1.AC   p. Daněk
Čtvrtek   Aerobik   1.-5.tř. a začátečníci
  p. Jílková
 13:45 - 14:45   Florbal   1.-2.tř. a začátečníci   p. Daněk, p. Šupinová
    Kouzelná laboratoř   2.-5.tř.   p. Novotný
    Počítače   1.-5.tř.   p. Slavíčková
    Sportovní hry   1.-5.tř.   p. Mandová
    Tvořílek s Paletkou   3.-5.tř.   p. Mandíková, p. Štefánková
    Prostřeno!   2.-5.tř.   p. Vrágová

 

Změny v organizaci kroužků vyhrazeny. Kroužky, které nebudou naplněny do minimálního počtu 10 dětí, budou zrušeny.

 

Provoz školní družiny je už od 6:00 do 8:00 a od 11.40 do 16:30 hodin.