základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 23.07. 2020 Autor článku Autor: admin .

Projekt ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI

V průběhu června 2020 se rozběhla realizace projektu pod názvem „Škola - dílna lidskosti - ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Újezdec". Tato investiční akce, nesoucí ve svém názvu heslo rodáka města Uherský Brod Jana Amose Komenského, spočívá v modernizaci vybraných učeben, zajištění bezbariérovosti škol a poskytnutí vnitřní konektivity základních škol odpovídající současným standardům.

 


 

V případě ZŠ Pod Vinohrady dojde zejména k rekonstrukci nepoužívané učebny na odbornou učebnu přírodních věd s novým moderním vybavením, rekonstrukci počítačovo-jazykové učebny, rekonstrukci nevyužívaných prostor školy pro vybudování cvičné kuchyňky a učebny technické výchovy. Po celé škole bude zajištěna konektivita odpovídající současným standardům. Budou rekonstruována WC tak, aby byla bezbariérová. Součástí opatření budou rovněž úpravy venkovních prostranství v okolí školy. Projekt bude realizován převážně v průběhu letních prázdnin, dokončení celého projektu a uvedení do provozu je plánováno na září 2020.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), celkové způsobilé výdaje jsou vyčísleny na 11,6 mil. Kč, dotace pokryje 90 % z těchto výdajů, zbytek hradí město ze svého rozpočtu.

 Přiložené soubory:
- IROP_CZ_RO_B_C RGB