základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 27.08. 2020 Autor článku Autor: admin .

_Pro rodiče

 

Přihlášení nového žáka do školy

Své dítě můžete zapsat do školy v průběhu celého školního roku, ideálním termínem k přihlášení je však vždy čtvrtletní nebo pololetní klasifikace (listopad, leden, duben, červen a na další školní rok).

K přihlášení je potřeba si domluvit osobní schůzku u ředitele školy Mgr. Zdeňka Mošťka na mostek@zsvin.cz nebo tel.: 603335689, na schůzku přinést rodný list dítěte, svůj doklad totožnosti, jakožto zákonného zástupce a vyplněnou žádost o přestup na naši školu.

Zápis do první třídy


Odhlášení žáka z naší školy

Veškeré organizační záležitosti ohledně odevzdávání učebnic, zapůjčeného materiálu a odnesení svých pomůcek ze třídy si domluvte se svým třídním vyučujícím.

Šatní skříňku vyprázdněte a klíč odevzdejte u paní hospodářky Řezníčkové, která vám vrátí zálohu na klíč 30,-Kč.

V kanceláři vedoucí školní jídelny se u  paní  Vrágové odhlaste ze školního stravování a odevzdejte zpět zálohový čip (130Kč).

Vyplněný tiskopis k odhlášení žáka z naší školy odevzdejte svému třídnímu vyučujícímu nebo zástupci ředitele Mgr. Martinu Šubíkovi.

Nejlépe ještě před odhlášením, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odhlášení z naší školy, přihlaste své dítě do školy nové.


Omlouvání z vyučování

Na dlouhodobé uvolnění z vyučování použijte formulář žádost o uvolnění z vyučování, který vyplněný předejte svému třídnímu učiteli v dostatečném předstihu. Originál žádosti se archivuje ve škole, kopii získává žák.

Při nemoci svého dítěte kontaktujte bezprostředně (nejlépe hned první den absence) svého třídního učitele a ohlaste důvod nepřítomnosti.

Po návratu do školy žák/žákyně předloží omluvenku v žákovské knížce svému třídnímu učiteli – nejpozději do tří pracovních dnů. Přihlášení ke stravování ve školní jídelně

Ke stravování se přihlásíte v kanceláři školní jídelny u vedoucí, paní Silvie Vrágové, kde vyplníte přihlášku pro své dítě a zaplatíte zálohu 130,- Kč za čip. Záloha je vratná při ukončení docházky na školu a při navrácení nepoškozeného čipu. Stravné placené sporožirem se platí o měsíc později podle množství odebraných obědů. Složenkou se platí dopředu a odhlášky se odečtou z následujícího měsíce. U paní Vrágové si vyzvednete též přihlašovací údaje do stravovacího systému školy. V něm je možné sledovat odběry jídla a objednávat či odhlašovat jídlo online.Přihlášení do školní družiny

Dítě do družiny si můžete přihlásit předem od přijetí žáka na školu (po zápisu) do září školního roku, odkdy má nastoupit.  Kapacita školní družiny je omezená a velmi brzo naplněna. Zde je zápisní lístek do školní družiny.

Do kroužků při ŠD se přihlašuje počátkem září. Podrobnosti jsou uvedeny v menu Školní družina, včetně toho, co dítě potřebuje do ŠD. Vedoucí vychovatelka je p. Dagmar Mandíková, tel. 732 439 176.Podávání informací

Další informace Vám může poskytnout zástupce ředitele Mgr. Martin Šubík, tel. 572 805 603  nebo ředitel školy Mgr. Zdeněk Moštěk tel. 572 805 600 nebo 603 335 689. 


Kontakty na zaměstnance školy.Přiložené soubory:
- zadost-o-uvolneni-z-vyucovani
- oznameni-rodicum-o-akcich-skoly
- zadost-o-prestup
- zadost-o-prijeti
- odhlaseni ze skoly formular
- rady a návody