základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 04.11. 2019 Autor článku Autor: Mgr. Marcela Hauerlandová

Poklady lesa - projektové vyučování v prvních třídách

V měsíci říjnu se děti z 1. A a z 1. B vypravily do kouzelného světa zvířat a rostlin v rámci našeho projektového vyučování pod názvem - POKLADY LESA.  

Cílem toho projektu bylo dětem přiblížit zajímavou formou lesní ekosystém, vědomosti zprostředkovat konkrétně na živém příkladu a rozvinout praktické dovednosti zkoumáním životního prostředí. Děti si nasbíraly spoustu přírodnin, seznámily  se s bylinkami, ze kterých si připravily výbornou pomazánku, na chvíli se staly indiány zkoumající strukturu kůry stromů a na konec přišly na to, jak je důležité spolupracovat, aby tvořily dobrý tým.

Projekt byl zařazen do průřezového tématu – Environmentální výchova, do tematického okruhu Ekosystémy.

Chválíme všechny děti za skvělou práci a nadšení, které do projektu vložily věříme, že si odnesly spoustu nových poznatků, vytvořily si citlivý vztah k přírodě a podpořily svou fantazii i tvořivost.

 

třídní učitelky M. Hauerlandová, S. Hudečková

https://zsvin.rajce.idnes.cz/Poklady_lesa_1.A/

https://zsvin.rajce.idnes.cz/Poklady_lesa_1.B/