základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 16.11. 2017 Autor článku Autor: Dagmar Mandíková

Pedagogická praxe ve školní družině

Studuji již čtvrtým rokem na pedagogické škole, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Během školního roku máme praxe v různých školních i mimoškolních zařízeních. Mezi mé oblíbené školy, kam se ráda vracím, patří zejména Základní škola Pod Vinohrady. Vždy se těším nejen na děti, ale také na zdejší pedagogické pracovníky, kteří jsou velmi přátelští a především ochotni poradit. Děti jsou zde velmi šikovné a v neposlední řadě nadané na sport. Proto se na mé praxi snažím hledat pro děti ty nejlepší varianty vzdělávání, vymýšlet různé činnosti a zábavnou formou v nich rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Také se snažím, aby děti poznávaly to, co ještě neznají a snažím se je obohatit o nové zážitky a zkušenosti. Podle mého názoru je velmi důležité v dětech už od útlého věku pěstovat zdravé sebevědomí, vůli, cílevědomost a především zodpovědnost, která je v dnešní době tak postradatelná. A právě všechny tyto aspekty ZŠ Pod Vinohrady podporuje a rozvíjí. 

 

Dne 13. 11. 2017 proběhla ve školní družině pohádková soutěž, které se zúčastnily děti od 1. do 5. třídy. Byla založena nejen na znalostech českých pohádek, ale také pohádek z různých zemí a kultur. Ve skupinách se děti všech úkolů zhostily naprosto znamenitě a výsledky družstev byly téměř vyrovnané. I zde jsem se mohla znovu utvrdit, že paní učitelky mají pro děti přichystanou opravdu pestrou škálu zajímavých činností. Přes výtvarné, tvořivé, pohybové až například po činnosti se zaměřením na vědomosti.

 

Jsem ráda, že mi bylo umožněno vykonat svou téměř poslední praxi na této škole. Příjemné třídní klima i atmosféra na pracovišti a kvalitní technické, materiální vybavení, byly mým klíčovým rozhodnutím pro vykonání mé poslední nejdůležitější praxe, která bude součástí maturitní seminární práce.

 

Na závěr bych chtěla vřele poděkovat panu řediteli Mgr. Zdeňkovi Mošťkovi za možnost absolvování odborné praxe a zároveň vedoucí vychovatelce Dagmar Mandíkové za velmi milé přijetí, podnětné rady a připomínky ohledně pedagogické činnosti učitele. Dále nemohu opomenout ostatní pedagogické pracovníky této školy, kterým patří mé velké díky.

 

 

Ivana Hefková, Církevní škola pedagogická a sociální Bojkovice

 

FOTOGALERIE