základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 16.04. 2021 Autor článku Autor: admin .

ORGANIZACE PROVOZU ZŠ POD VINOHRADY OD 19.4.

Dříve jste obdrželi podrobné materiály k otevření škol od 12.4., které dnes doplňujeme o organizační informace naší školy s platností od 19.4..
Jsou sice důležité především pro rodiče dětí, které nastupují tento den, ale považujeme za prospěšné je zaslat všem.
V případě nejasností či potřeby se obracejte na třídní učitele nebo na ředitele.

ŠKOLA

ORGANIZACE VÝUKY OD 19. 4. 2021

TŘÍDA  VSTUP DO ŠKOLY     ZAČÁTEK VÝUKY     OBĚD       ODCHOD DOMŮ/ DO ŠD 
2.A 7:30 7:50 11:30 11:40 – 11:50
2.B 7:35 7:55 11:35 11:45 – 11:55
4.A 7:30 7:50 12:00  12:10 – 12:20
4.B 7:35 7:55 12:05 12:15 – 12:25
5.A 7:40 8:00 12:20 12:30 – 12:40

  
Rozvrh hodin stanovuje třídní učitelka, zaměřen bude na hlavní předměty, z výchov budou probíhat jen nenáročné pohybové venkovní aktivity.

Zahájení a ukončení vyučovacích hodin určí vyučující, zvonění je vypnuté.
Všechny učitelky budou ve svých třídách od 7:30, po vyučování odvádí žáky na oběd, dohlížejí na odchod ze školy a doprovází žáky do ŠD.
Žáci 2. tříd mají příchod a odchod vstupem přes přístavbu, 4.AB a 5.A hlavním vchodem.

 

Třídy, které nenastoupí k prezenční výuce, pokračují v distančním vzdělávání zavedeným způsobem.Důrazně žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti, u kterých se projevuje:

bolest hlavy, rýma nebo ucpaný nos, zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, bolest v krku,
zažívací obtíže (bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem), bolest svalů a kloubů, pocit ztráty čichu a chuti.

Nahlaste rovněž třídním učitelům, pokud děti trpí alergií, která se dá v jarní období zaměnit za příznaky Covidu.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Podrobný materiál k testování jste obdrželi, v příloze (upraveno 12. 4.)  najdete výtah základních informací a odkaz na instruktážní video.

Tento týden jsme realizovali 2x testování 87 žáků a 40 zaměstnanců školy s negativními výsledky. Nevznikly žádné organizační problémy, žáci i dospělí zvládli testování v klidu, bez stresu a potíží. V pondělí jsme řešili drobné technické nedostatky s funkčností testů, které se již ve čtvrtečních testech neobjevily.

 

  • Žáci se dostaví do šatny příslušným vchodem, přezují se, odloží si oblečení a ihned odchází do své třídy.

 

  • Na své lavici mají připravený test, který provedou samostatně podle pokynů a za asistence tří pedagogů školy.

 

  • Testování bude probíhat testem Singclean stěrem z kraje nosních dírek.

 

  • Rodič může přinést pro testování svého dítěte některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví Seznam schválených testů

 

  • Samotný test musí proběhnout přímo ve škole, není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.

 

Rodiče, kteří chtějí být přítomni u testování svého dítěte nebo použít vlastní test, oznámí to obratem  třídní učitelce. Uvedou název testu a bude jim oznámen přesný čas a místo testování jejich dítěte.

 


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ranní provoz družiny nebude realizován z důvodu nutnosti dodržet homogenitu skupin.
Třídy 2.AB mají program v budově ŠD, 4.A v herně ŠD na budově ZŠ.
Do ŠD je nutná čistá rouška nebo respirátor, sportovní oblečení a obuv vhodné při pobytu venku.

 

Odchody žáků ze ŠD budou probíhat podle záznamu v zápisním lístku.
U žáků 4. tříd uvítáme samostatné odchody ze ŠD, odchody s doprovodem upřesní rodiče s vychovatelkou Šupinovou mobil 775 312 420


ŠKOLNÍ JÍDELNA

Všichni žáci na prezenční výuce mají přihlášený oběd, v jídelně sedí samostatně u stolu.

 

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, ale nesmí ho konzumovat ve školní jídelně, mohou jej odebrat v jídlonosiči. Jídlonosič označený jmenovkou a třídou dodejte do 7:30 ke vchodu do školní jídelny. Optimální je pokud má rodina k dispozici 2 jídlonosiče, vymění si prázdný za plný při výdeji, který bude probíhat na stejném místě od 11:30 do 13:45. 

 

Přihlašování a odhlašování stravy probíhá individuálně přes Strava.cz, ale i telefonicky na 777 822 068.Přiložené soubory:
- Informace pro školy 19-4-21
- Testování od 12.4. informace upravené