základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 30.04. 2021 Autor článku Autor: admin .

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY OD 3.5.

V případě nejasností či potřeby se obracejte na třídní učitele nebo na ředitele.

ORGANIZACE VÝUKY OD 3. 5. 2021
Rozvrh hodin stanovuje třídní učitelka, zaměřen bude na hlavní předměty, z výchov budou probíhat jen nenáročné pohybové venkovní aktivity. Zahájení a ukončení vyučovacích hodin určí vyučující, zvonění je vypnuté.

Všechny učitelky budou ve svých třídách od 7:30, po vyučování odvádí žáky na oběd, dohlížejí na odchod ze školy a doprovází žáky do ŠD.


Žáci 2. tříd mají příchod a odchod vstupem přes přístavbu, 4. AB a 5. A hlavním vchodem.

 

TŘÍDA  VSTUP DO ŠKOLY     ZAČÁTEK VÝUKY     OBĚD       ODCHOD DOMŮ/ DO ŠD 
         
2.A 7:30 7:50 11:30 11:40 – 11:50
2.B 7:35 7:55 11:35 11:45 – 11:55
4.A 7:30 7:50 12:00  12:10 – 12:20
4.B 7:35 7:55 12:05 12:15 – 12:25
5.A 7:40 8:00 12:15 12:25 – 12:35

  
Třídy, které nenastoupí k prezenční výuce, pokračují v distančním vzdělávání zavedeným způsobem.Důrazně žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti, u kterých se projevuje:

bolest hlavy, rýma nebo ucpaný nos, zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, bolest v krku,
zažívací obtíže (bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem), bolest svalů a kloubů, pocit ztráty čichu a chuti.

Nahlaste rovněž třídním učitelům, pokud děti trpí alergií, která se dá v jarní období zaměnit za příznaky Covidu.

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Změny od 3. 5.

 

 • Preventivní antigenní testování se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně, test se provede první den osobní přítomnosti žáka.
 • Pro žáky 2. stupně základní školy platí, že budou testováni dvakrát týdně.
 • Povinnosti testování zaměstnanců jedenkrát v pracovním týdnu.
 • Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely amatérského sportu se bude dokládat čestným prohlášením.

 

Ostatní

Podrobné informace k testování jste dříve opakovaně obdrželi, najdete je i na webu školy. Během tří týdnů jsme realizovali 6x testování cca 90 žáků a 40 zaměstnanců školy s negativními výsledky. Nevznikly žádné organizační problémy, žáci i dospělí zvládli testování v klidu, bez stresu a potíží. Zpočátku jsme řešili drobné technické nedostatky s funkčností testů, které se již podařilo odstranit.

 

 • Žáci se dostaví do šatny příslušným vchodem, přezují se, odloží si oblečení a ihned odchází do své třídy.
 • Na své lavici mají připravený test, který provedou samostatně podle pokynů a za asistence dvou pedagogů školy.
 • Testování bude probíhat testem Singclean stěrem z kraje nosních dírek.
 • Rodič může přinést pro testování svého dítěte některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví.
 • Rodiče, kteří chtějí být přítomni u testování svého dítěte nebo použít vlastní test, oznámí obratem třídní učitelce název testu.
 • Seznam schválených testů: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
 • Samotný test musí proběhnout přímo ve škole, není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.
 • Při použití vlastního testu je nezbytná osobní přítomnost zákonného zástupce nebo písemně pověřené osoby ve škole.
 • K testování se dostavuje žák a rodič v čase příchodu své třídy k zadnímu vchodu na rohu dvora školy.
 • Po celou dobu pobytu ve škole dodržují tito rodiče důsledně hygienická opatření, pokyny pedagogů a mají nasazený respirátor


ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ranní provoz družiny nebude realizován z důvodu nutnosti dodržet homogenitu skupin.
Třídy 2.AB mají program v budově ŠD, 4.A v herně ŠD na budově Z
Š. Do ŠD je nutná čistá rouška nebo respirátor, sportovní oblečení a obuv vhodné při pobytu venku.

 

Odchody žáků ze ŠD budou probíhat podle záznamu v zápisním lístku.
U žáků 4. tříd uvítáme samostatné odchody ze ŠD, odchody s doprovodem upřesní rodiče s vychovatelkou Šupinovou, mobil 775 312 420.


ŠKOLNÍ JÍDELNA
Všichni žáci na prezenční výuce mají přihlášený oběd, v jídelně sedí samostatně u stolu.

 

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, ale nesmí ho konzumovat ve školní jídelně, mohou jej odebrat v jídlonosiči. Jídlonosič označený jmenovkou a třídou dodejte do 7:30 ke vchodu do školní jídelny. Optimální je pokud má rodina k dispozici 2 jídlonosiče, vymění si prázdný za plný při výdeji, který bude probíhat na stejném místě od 11:30 do 13:45.

 

Přihlašování a odhlašování stravy probíhá individuálně přes Strava.cz, ale i telefonicky na 777 822 068. Přiložené soubory:
- Informace pro školy a školská zařízení_změny ke 3. 5_fina