základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 22.05. 2021 Autor článku Autor: admin .

Organizace provozu a testování od 24.5.

I. STUPEŇ

Výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu. 

 

TŘÍDA  VSTUP DO ŠKOLY         TŘÍDA VSTUP DO ŠKOLY 
         
1.A 7:30   4.A 7:30
1.B 7:35   4.B 7:30
2.A 7:40   5.A 7:30
2.B 7:45   5.B 7:30
3.A 7:30   5.C 7:30
3.B 7:35      

 

II. STUPEŇ

Výuka na 2. stupni probíhá podle stanoveného rozvrhu, jen nulté hodiny se nevyučují.

Výuka TV může probíhat ve vnitřních prostorách bez využití šaten a sprch, HV bez zpěvu.

Pro venkovní výuku, především TV a PV, stanoví žákům pokyny jednotliví vyučující.

 

TŘÍDA     VSTUP DO ŠKOLY    
     
6.ABC    7:40
7.ABC   7:40
8.ABC   7:50
9.ABC   7:50

  

Důrazně žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti, u kterých se projevuje:

bolest hlavy, rýma nebo ucpaný nos, zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, bolest v krku,
zažívací obtíže (bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem), bolest svalů a kloubů, pocit ztráty čichu a chuti.

Nahlaste rovněž třídním učitelům, pokud děti trpí alergií, která se dá v jarní období zaměnit za příznaky Covidu.

 

TESTOVÁNÍ - TEST SEJOY     - videonávod -   NÁVOD

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

  • Žáci se dostaví do šatny příslušným vchodem, přezují se, odloží si oblečení a ihned odchází do své třídy.
  • Na své lavici mají připravený test, který provedou samostatně podle pokynů a za asistence pedagogů školy.
  • Od 24. 5. bude probíhat testování celé školy pouze 1x týdně – v pondělí, nový test Sejoy (postup viz. odkaz nahoře na video a návod)
  • Potvrzení o negativním testu bude na požádání vystaven jen pro zaměstnance.
  • Žáci nosí do kroužků a na volno časové aktivity čestné prohlášení podepsané rodičem.
  • Samotný test musí proběhnout přímo ve škole, není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.
  • Rodiče, kteří chtějí být přítomni u testování svého dítěte nebo použít vlastní test, oznámí to obratem třídnímu učiteli. Uvedou název testu a bude jim upřesněn přesný čas a místo testování jejich dítěte. 
  • Při použití vlastního testu je nezbytná osobní přítomnost zákonného zástupce nebo písemně pověřené osoby ve škole.

 


ŠKOLNÍ DRUŽINA
Provoz družiny bude realizován v běžném rozsahu, včetně ranní družiny, kde proběhne testování přítomných žáků.
Do ŠD je nutná čistá rouška nebo respirátor, sportovní oblečení a obuv vhodné při pobytu venku.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Všichni žáci na prezenční výuce, kteří se stravují ve školní jídelně,  mají přihlášený oběd.

Přihlašování a odhlašování stravy probíhá individuálně přes Strava.cz, ale i telefonicky na 777 822 068.

 

ODCHODY NA OBĚD A POKYNY K PROVOZU V JÍDELNĚ

Výdej obědů probíhá od 11:00 - 13:40.

Oběd č.1 je objednán automaticky.

Objednávání obědu č.2 pouze přes internet.

Pokud je to možné, sedí u stolu 2 žáci.

Bufet až do odvolání nefunguje.

 

TŘÍDA

OBĚD

VÝUKA

I.A

11-00

11:20

I.B

11-05

11:25

II.A

11-10

11:30

II.B

11-15

11:35

III.A

11-20

11:40

III.B

11-25

11.45

IV.A

11-30

11:50

IV.B

11-35

11:55

V.A

11-40

12:00

V.B

11-45

12:05

V.C

11-50

12:10

VI.A + VI.B

12-30

12:50

VI. C + VII. A

12-35

12:55

VII.B + VII.C

12-40

13:00

IX.A + VIII.A

13-25

13.50 – 14:00

IX.B + VIIIB

13-30

13.50 – 14:00

IXC + VIIIC

13-35

13.50 – 14:00

Přesný čas zahájení odpoledního vyučování stanoví učitel. 

 Přiložené soubory:
- navod test sejoy