základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 16.05. 2021 Autor článku Autor: admin .

Organizace provozu a testování od 17.5.

I. STUPEŇ

Vrací se všechny třídy I. stupně, výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu. 

 

TŘÍDA  VSTUP DO ŠKOLY      OBĚD                           TŘÍDA VSTUP DO ŠKOLY   OBĚD        
             
1.A 7:30 11:00    4.A 7:30 11:30
1.B 7:35 11:05   4.B 7:30 11:35
2.A 7:40 11:10   5.A 7:35 11:40
2.B 7:45 11:15   5.B 7:35 11:45
3.A 7:30 11:20   5.C 7:35 11:50
3.B 7:35 11:25         

 

II. STUPEŇ

Vrací se 6. a 9. třídy, 7. a 8. ročník pokračuje tento týden v distanční výuce.

Prezenční výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu, nulté a odpolední hodiny se nevyučují. 

6. ročník pokračuje 6. hodinou po obědě.

Tělocvik bude probíhat pouze ve venkovních prostorách formou nenáročných pohybových aktivit (procházky, apod.)

Žáci II. stupně mají příchod a odchod hlavním vchodem. Bufet až do odvolání nefunguje. V jídelně sedí třída společně, nejvýše 2 žáci u stolu. Oběd č.1 je objednán automaticky, objednávání obědu č.2 pouze přes internet.

 

TŘÍDA  VSTUP DO ŠKOLY     OBĚD      
     
6.A 7:35 12:35
6.B 7:35 12:35
6.C 7:40 12:40
9.A 7:40 13:30
9.B 7:45 13:30
9.C 7:45 13:35

  

Důrazně žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti, u kterých se projevuje:

bolest hlavy, rýma nebo ucpaný nos, zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, bolest v krku,
zažívací obtíže (bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem), bolest svalů a kloubů, pocit ztráty čichu a chuti.

Nahlaste rovněž třídním učitelům, pokud děti trpí alergií, která se dá v jarní období zaměnit za příznaky Covidu.

 

TESTOVÁNÍ     - videonávod

 

 • Žáci I.stupně se testují jedenkrát týdně, test se provede v pondělí nebo  první den osobní přítomnosti žáka.
 • Žáci II.stupně se testují dvakrát týdně - v pondělí a ve čtvrtek.
 • Povinnosti testování zaměstnanců jedenkrát v pracovním týdnu.
 • Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely amatérského sportu se bude dokládat čestným prohlášením.

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • Žáci se dostaví do šatny příslušným vchodem, přezují se, odloží si oblečení a ihned odchází do své třídy.
 • Na své lavici mají připravený test, který provedou samostatně podle pokynů a za asistence pedagogů školy.
 • Testování bude probíhat testem Singclean stěrem z kraje nosních dírek.
 • Samotný test musí proběhnout přímo ve škole, není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.
 • Rodiče, kteří chtějí být přítomni u testování svého dítěte nebo použít vlastní test, oznámí to obratem třídnímu učiteli. Uvedou název testu a bude jim upřesněn přesný čas a místo testování jejich dítěte. 
 • Při použití vlastního testu je nezbytná osobní přítomnost zákonného zástupce nebo písemně pověřené osoby ve škole.
 • K testování se dostavuje žák a rodič v čase příchodu své třídy k zadnímu vchodu na rohu dvora školy.
 • Po celou dobu pobytu ve škole dodržují tito rodiče důsledně hygienická opatření, pokyny pedagogů a mají nasazený respirátor.


ŠKOLNÍ DRUŽINA
Provoz družiny bude realizován v běžném rozsahu, včetně ranní družiny, kde proběhne testování přítomných žáků.
Do ŠD je nutná čistá rouška nebo respirátor, sportovní oblečení a obuv vhodné při pobytu venku.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Všichni žáci na prezenční výuce, kteří se stravují ve školní jídelně,  mají přihlášený oběd.

Oběd č.1 je objednán automaticky, objednávání obědu č.2 pouze přes internet.

Výdej obědů probíhá od 11:00 - 13:40.

V jídelně sedí třída společně, nejvýše 2 žáci u stolu.

Bufet až do odvolání nefunguje. 

 

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, ale nesmí ho konzumovat ve školní jídelně, mohou jej odebrat v jídlonosiči. 

Jídlonosič označený jmenovkou a třídou dodejte do 7:30 ke vchodu do školní jídelny. 

Optimální je pokud má rodina k dispozici 2 jídlonosiče, vymění si prázdný za plný při výdeji, který bude probíhat na stejném místě od 11:30 do 13:45.

 

Přihlašování a odhlašování stravy probíhá individuálně přes Strava.cz, ale i telefonicky na 777 822 068.