základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 17.07. 2013 Autor článku Autor: admin .

Modernizace přírodovědných učeben

Během prázdnin se připravují nové učebny na naší škole - učebna přírodopisu a zeměpisu a vlastivědy. Město po realizaci prvního projektu zaměřeného na modernizaci jazykových, počítačových a multimediálních učeben zrealizovaného v roce 2009 na všech základních školách ve městě zahajuje druhý, navazující projekt zaměřený na realizaci přírodovědných učeben.

Začátkem července 2013 byla zahájena realizace projektu „Modernizace přírodovědných učeben základních škol v Uherském Brodě", jehož součástí jsou kompletní stavební úpravy vybraných učeben, dodávky technického vybavení a výukových pomůcek. Do projektu je zapojeno všech pět brodských základních škol, celkově dojde k modernizaci 8 učeben, z toho po dvou učebnách v ZŠ Na Výsluní, ZŠ Mariánské náměstí a ZŠ Pod Vinohrady, a po jedné učebně v ZŠ Havřice a ZŠ Újezdec.

Celkové náklady projektu jsou 7,9 mil. Kč, z toho část nákladů ve výši 6,4 mil. Kč bude kryta z dotace Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj - poskytnuté v rámci ROP Střední Morava. Realizace projektu probíhá převážně v období letních prázdnin, dokončení je plánováno na září 2013.

Realizací projektu dojde ke zlepšení výukového prostředí a pomůcek pro žáky na prvním i druhém stupni základních škol.Přiložené soubory:
- logo rop