základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 24.02. 2021 Autor článku Autor: admin .

Informace pro žáky a rodiče 24. 2.

Níže a v příloze zasíláme informace o nošení respirátorů ve školách od 25. února.

Pokyny k testování žáků a termíny jejich návratů do škol ještě nejsou stanoveny.


24. 2. 2021 – dle nového mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání platí:

 

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

a) respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické požadavky a podmínky, včetně filtrační úrovně alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95)

 

b) zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC

 

a to ve všech vnitřních prostorech staveb (i ve škole nebo školském zařízení) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.


Výjimka platí v případě ZŠ pouze pro strávníky ve školní jídelně v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

 

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků.

 

Do 28. 2. 2021 do 23:59h lze místo uvedených ochranných prostředků používat i jiné, které brání šíření kapének.

 Přiložené soubory:
- Informace pro školy a školská zařízení - roušky