základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 15.02. 2021 Autor článku Autor: admin .

Informace pro rodiče a žáky - provoz školy od 15. 2. do 28. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud tzn. do školy dochází pouze žáci 1. a 2. tříd.


Při distanční výuce budeme kontrolovat přítomnost a zapojení žáků do výuky tím, že vyučující budou vyžadovat trvalé nebo nárazové připojení kamerou. Požadavky na úpravu počtu hodin, připomínky k časovému rozvržení a vytížení žáků při distanční výuce adresujte svým třídním učitelům. V tomto týdnu se objevil případ pozitivního testu na Covid u pedagogického pracovníka školy. Hygiena se při zvažování karantény zajímá především o to, zda byla dodržena vzdálenost, nošení roušky a jaká byla doba bližšího kontaktu pedagoga s žákem. Vzhledem k tomu, že všichni zaměstnanci při kontaktu s žáky důsledně dodržují platná nařízení, nebyla karanténa nařízena.


S rychlým vývojem moderních komunikačních technologií dochází ve školách stále častěji ke zneužívání mobilních telefonů a jejich příslušenství při výuce, především při zkoušení a písemkách.Aktuálně jsme řešili nepotřebné užíváni chytrých hodinek už u žáků 1. a 2. tříd, pro které platí stejná pravidla, jako u mobilních telefonů. Školní řád nedovoluje nošení věcí nesouvisejících s vyučováním, cenností a zařízení, která mohou pořizovat nebo reprodukovat obrazové či zvukové záznamy. V nejbližší době bude v tomto směru aktualizován školní řád.

 

 

Mgr. Zdeněk Moštěk