základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 23.04. 2021 Autor článku Autor: admin .

INFORMACE PRO RODIČE - PROVOZ ZŠ POD VINOHRADY OD 26.4.

V případě nejasností či potřeby se obracejte na třídní učitele nebo na ředitele.

ORGANIZACE VÝUKY OD 26. 4. 2021
Rozvrh hodin stanovuje třídní učitelka, zaměřen bude na hlavní předměty, z výchov budou probíhat jen nenáročné pohybové venkovní aktivity. Zahájení a ukončení vyučovacích hodin určí vyučující, zvonění je vypnuté.

Všechny učitelky budou ve svých třídách od 7:30, po vyučování odvádí žáky na oběd, dohlížejí na odchod ze školy a doprovází žáky do ŠD.


Žáci 1. a 3. tříd mají příchod a odchod vstupem přes přístavbu, 5.BC hlavním vchodem.

 

TŘÍDA  VSTUP DO ŠKOLY     ZAČÁTEK VÝUKY     OBĚD       ODCHOD DOMŮ/ DO ŠD 
         
1.A 7:30 7:50 11:30 11:40 – 11:50
1.B 7:35 7:55 11:35 11:45 – 11:55
3.A 7:40 8:00 11:45  11:55 – 12:05
3.B 7:45 8:05 11:50 12:00 – 12:10
5.B 7:30 7:50 12:20 12:30 – 12:40
5.C 7:35 7:55 12:25  12:35 – 12:45 

  
Třídy, které nenastoupí k prezenční výuce, pokračují v distančním vzdělávání zavedeným způsobem.Důrazně žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti, u kterých se projevuje:

bolest hlavy, rýma nebo ucpaný nos, zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, bolest v krku,
zažívací obtíže (bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem), bolest svalů a kloubů, pocit ztráty čichu a chuti.

Nahlaste rovněž třídním učitelům, pokud děti trpí alergií, která se dá v jarní období zaměnit za příznaky Covidu.

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Podrobné informace k testování jste dříve opakovaně obdrželi, najdete je i na webu školy. Během dvou týdnů jsme realizovali 4x testování cca 90 žáků a 40 zaměstnanců školy s negativními výsledky. Nevznikly žádné organizační problémy, žáci i dospělí zvládli testování v klidu, bez stresu a potíží. Zpočátku jsme řešili drobné technické nedostatky s funkčností testů, které se již podařilo odstranit.

 

  • Žáci se dostaví do šatny příslušným vchodem, přezují se, odloží si oblečení a ihned odchází do své třídy.

 

  • Na své lavici mají připravený test, který provedou samostatně podle pokynů a za asistence dvou pedagogů školy.

 

  • Testování bude probíhat testem Singclean stěrem z kraje nosních dírek.

 

  • Rodič může přinést pro testování svého dítěte některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví Seznam schválených testů

 

  • Samotný test musí proběhnout přímo ve škole, není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.

 

Rodiče, kteří chtějí být přítomni u testování svého dítěte nebo použít vlastní test, oznámí to obratem  třídní učitelce. Uvedou název testu a bude jim oznámen přesný čas a místo testování jejich dítěte.

 

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9.TŘÍD

Škola organizuje antigenní testování žáků 9. tříd, kteří budou konat přijímací zkoušky v termínech 3. – 6.5.  Testování proběhne v kmenových třídách ve čtvrtek 29. 4. 2021

Rozdělení žáků do skupin provedou třídní učitelé tak, aby v jedné skupině bylo maximálně 6 žáků.

 

9. A        Příchod hlavním vchodem, odchod bočním vchodem směrem k parkovišti
     
1. skupina   Příchod do školy  14:00
2. skupina   Příchod do školy  14:20
3. skupina   Příchod do školy  14:40

 

 

9. B        Příchod odchod vchodem od jídelny.
     
1. skupina   Příchod do školy  14:00
2. skupina   Příchod do školy  14:20
3. skupina   Příchod do školy  14:40

 

 

9. C       Příchod odchod hlavním vchodem.
     
1. skupina   Příchod do školy  14:10
2. skupina   Příchod do školy  14:30

 

 

Pokud bude výsledek testu negativní, žák obdrží potvrzení pro účely přijímacích zkoušek a ihned odchází určeným východem ze školy.


Po celou dobu přítomnosti ve škole musí mít všichni žáci roušku. 

 

 


ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ranní provoz družiny nebude realizován z důvodu nutnosti dodržet homogenitu skupin.
Třídy 1.AB mají program v budově ŠD, 3.AB v hernách na budově Z
Š. Do ŠD je nutná čistá rouška nebo respirátor, sportovní oblečení a obuv vhodné při pobytu venku.

 

Odchody žáků ze ŠD budou probíhat podle záznamu v zápisním lístku.
U žáků 3. tříd uvítáme samostatné odchody ze ŠD, odchody s doprovodem upřesní rodiče s vychovatelkou Šupinovou a Slavíčkovou, mobil 775 312 420


ŠKOLNÍ JÍDELNA
Všichni žáci na prezenční výuce mají přihlášený oběd, v jídelně sedí samostatně u stolu.

 

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, ale nesmí ho konzumovat ve školní jídelně, mohou jej odebrat v jídlonosiči. Jídlonosič označený jmenovkou a třídou dodejte do 7:30 ke vchodu do školní jídelny. Optimální je pokud má rodina k dispozici 2 jídlonosiče, vymění si prázdný za plný při výdeji, který bude probíhat na stejném místě od 11:30 do 13:45.

 

Přihlašování a odhlašování stravy probíhá individuálně přes Strava.cz, ale i telefonicky na 777 822 068. Přiložené soubory:
- Informace školy od 26.4.21