základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 30.12. 2020 Autor článku Autor: admin .

Informace pro rodiče - provoz školy od 4. 1. 2021

V pondělí 4.1. se do škol vrací jen žáci 1. a 2. tříd, výuka pro ně bude probíhat běžným způsobem, denně 4 vyučovací hodiny, za stejných hygienických opatření jako v minulém období. Žáci mohou pobývat ve školní družině, realizován je i ranní provoz ŠD od 5:30.


Pro ostatní ročníky bude organizována distanční výuka zavedeným způsobem přes aplikaci Teams, 3. – 5. třídy podle pokynů svých třídních učitelů, 6. – 9. třídy podle rozvrhu hodin a dříve stanoveného režimu:

- Účast na distančním vzdělávání je povinná a bude evidována v třídní knize.

- Kontrolovány a klasifikovány budou rovněž zadané úkoly.

- Nevyučuje se Tv, Pv, Hv, Vv, VKZ, Informatika, Volitelná informatika, Volitelná Vv a 0. hodiny.

- K výuce se žáci připojí přes aplikaci Teams na pozvání učitele, alespoň 5 minut předem.

- Doporučený čas pro vyučovací hodinu je 30 minut, s ohledem na přípravu žáků na navazující výuku.

- Vyučující zvolí přiměřenou četnost a rozsah úkolů i způsob jejich zadávání a zasílání.

- Žákům bude stanoveno, které úkoly jsou povinné a kdy je předloží ke kontrole.

- V případě potřeby budou vyučující i třídní učitelé k dispozici pro konzultace.

- Případné problémy s distanční výukou řeší rodiče ihned s třídním učitelem či vyučujícím.

- V organizačních záležitostech školy se kdykoliv obracejte na ředitele 603 335 689, mostek@zsvin.cz.

Podrobnější informace najdete v připojených materiálech, pokud dojde k dalším změnám, budeme vás včas informovat v Edupage a na školním webu.

 Přiložené soubory:
- MSMT Informace k provozu skol od 27_12-10_1_2021
- Organizace od 4.1. 21