základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 16.10. 2020 Autor článku Autor: admin .

INFO - EVIDENCE DOCHÁZKY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Plnění úkolů distanční výuky je pro žáky povinné. Rodič oznámí, pokud se žák z opodstatněných důvodů nemůže po delší dobu účastnit online výuky nebo plnit zadané úkoly.

Účast na online hodinách přes aplikaci Teams je evidována jako běžná vyučovací hodina. Tento záznam ale slouží POUZE JAKO INFORMACE PRO RODIČE, jestli se jejich dítě účastní výuky. Neposílejte omluvenky, budeme je vyžadovat jen v případě trvalé nebo velmi časté absence.

Řešte ihned s vyučujícími a třídními učiteli případné problémy žáků při distanční výuce, sdělujte nám i další poznatky a názory.

Děkujeme.


Mgr. Zdeněk Moštěk