základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 14.01. 2010 Autor článku Autor: admin .

Chaozz - září 2006

Historie naší základní školy začíná 1.9.1956, kdy byla slavnostně otevřena její budova,tehdy pod názvem Jedenáctiletá střední škola J.Á.Komenského. Prvním ředitelem byl Josef Pavel, zástupci ředitele byli jmenováni Otakar Zapletal a Alois Pazdera.

 O dva roky později byla škola přejmenovaná na Dvanáctiletou střední školu a zavedením předmětu základy výroby (stavební, strojírenské a zemědělské) byla  spojena s praxí.

 Ve školním roce 1961/1962 byla škola rozdělena na dva typy:

a)     Střední všeobecně vzdělávací škola J.Á.Komenského, jejímž ředitelem zůstal  Josef Pavel,

b)    Základní devítiletá škola v čele s  ředitelem Aloisem Pazderou.

 Jedenáctileté spolužití střední a základní školy v této budově skončilo ve školním roce 1966/67,  SVVŠ se v červnu začíná stěhovat do města, do budovy bývalé reálky na ulici Komenského(dnešní Gymnázium J.Á.K), kde ještě zůstávají dva ročníky strojní průmyslovky. Studenti stále docházejí do odborných poslucháren Fy, CH, Bi v naší budově, někteří profesoři vyučují skoro celý úvazek v budově ZDŠ. Poslední třídy SVVŠ úplně odešly ve školním roce 1968/69, v této budově zůstává ZDŠ se 33 třídami a ředitelem Stanislavem Laksarem.

Školní rok 1970/71 přinesl další změnu, tentokrát byla budova rozdělena na dvě základní školy, III. a IV. ZDŠ. V budově na náměstí Vítězného února, nynějším Mariánském náměstí, se v té době tísnily také dvě ZDŠ – I. a II. Nikde není uvedeno, proč k tomuto dělení došlo, nedostatek prostor to nevyřešilo.

Ředitelkou III.ZDŠ  se 17 třídami byla jmenována Marie Křivdová, ředitelkou IV.ZDŠ s 16 třídami se stala Naděžda Ondrůšková.

Po odchodu Marie Křivdové do funkce okresní školní inspektorky ve školním roce 1974/75 se stává ředitelkou Anna Kolísková. Ředitelem IV.ZDŠ byl o rok později jmenován Josef Buchta.

Školní rok 1976/77  přináší reorganizaci škol a úplně novou dislokaci učitelů. Vznikají tři základní školy – ve městě, na sídlišti a nově postavená budova Na Výsluní, slavnostně otevřená 1.9.1976.

Naše škola – II.ZDŠ  začíná pracovat pod vedením Anny Kolískové. Během roku však tato odchází do funkce okresní školní inspektorky, ředitelem se stává Josef Buchta.

Po politických změnách ve státě v roce 1989 dochází také ke změnám ve škole. Od 1.1.1990 nastupuje krátkodobě nový ředitel Ctibor Boráň, od září 1990/91 je jmenován ředitelem školy Karel Máa. Začínáme s rozšířenou výukou cizích jazyků, zavádí se třetí hodina tělesné výchovy v 1., 3., 5.ročníku. O rok později Karel Máa odchází na Okresní školský úřad v Uherském Hradišti  a ředitelkou školy se stává Jitka Jančová. Pokračuje rozšířená výuka cizích jazyků, nově je zřízena jazyková laboratoř a počítačová učebna, pokračuje přístavba nové budovy, která byla zahájena již za ředitele Josefa Buchty.

V následujícím školním roce 1992/93 se opět mění vedení, ředitelem se stává Zdeněk Moštěk, který společně se zástupkyněmi Blaženou Chovancovou a Marií Josefíkovou vede školu až dosud. Za jeho vedení byl otevřen sportovní areál s umělým povrchem, v roce 1993 přístavba školy včetně školní jídelny, zavádí se rozšířená výuka tělesné výchovy, otevírají se možnosti rozšíření jazykové výuky – výměnné pobyty žáků v Dánsku a Anglii. Žáci sportovních tříd dosahují vynikajících výsledků ve florbalu v rámci republiky. 

V roce 2003 jsou nevyhovující šatny vyměněny za moderní šatní skříňky, v dalším roce je provedena rekonstrukce odpadů a WC v hlavní budově, v následujícím roce rekonstrukce tělocvičny a je vytvořena multimediální pracovna.

Všechny tyto změny naší školy jsou důkazem velké snahy všech pracovníků, aby naši žáci pracovali v co nejlepších podmínkách, aby z nich vyrostli vzdělaní a především dobří lidé, kteří se úspěšně začlení do naší společnosti.

z historických materiálů připravila k 50.výročí školy

Mgr.Vlasta Slavíčková 

 Přiložené soubory:
- Chaozz - záøí 2006