základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 08.03. 2021 Autor článku Autor: admin .

Centra inovativních metod výuky a digitálního vzdělávání Zlínského kraje

Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomocí digitálních technologií, šíření příkladů dobré praxe ve spolupráci škol a firem/institucí při vzdělávání žáků v oblasti digitálních technologií a větší otevřenost škol vůči dalším subjektům. 

SPŠ a OA Uherský Brod se jako vzorová škola stane ukázkovým místem aktivního a účelného využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Cílem všech aktivit a činností je metodicky a technicky podpořit ostatní pedagogy ZŠ a SŠ, a také jejich žáky při využívání a integraci inovativních metod do výuky za pomoci digitálních technologií. Tato podpora bude spočívat ve sdílení pedagogických zkušeností a efektivních vyučovacích metod ze strany vzorové školy. Vzorová škola bude rovněž realizovat aktivity zaměřené na propagaci svých metod a výhod implementace digitálních strategií nejen do výuky SŠ, ale také do výchovného procesu žáků na ZŠ. 

V rámci projektu budou realizovány 4 klíčové aktivity:

vzdělávání pedagogů zapojených škol 

realizace volnočasových aktivit pro žáky ZŠ a SŠ 

stáže ZŠ a SŠ na vzorové škole

digitalizace v praxi

SPŠ a OA Uherský Brod se bude podílet na realizaci projektu s dalšími partnery: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, ZŠ Luhačovice a ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod, SŠ – COPT Kroměříž, SPŠ Strojnická Vsetín a SPŠ Zlín. 

Období realizace: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022Přiložené soubory:
- Projekt digitalizace