základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 11.07. 2016 Autor článku Autor: Dagmar Mandíková

1. den sportovního tábora 2016

Za velmi krásného počasí začal 11. ročník sportovního příměstského tábora, kterého se letos účastní více než 110 dětí. Hlavní programovou náplní jsou rozmanité pohybové aktivity, hry, soutěže a tréninky, vše zábavnou formou.   Děti mají možnost zvolit si sport, kterému se budou po celý týden věnovat více. V nabídce je florbal, atletika, aerobik, míčové hry, fotbal, sportovní hry a volejbal. Chybět nebude ani koupání, celodenní výlet a různé netradiční sporty.

V pondělí byly děti rozděleny do kategorií podle věku a soutěžily ve sportovním desetiboji. Nejlepší budou odměněni diplomem a medailí (vyhodnocení v úterý). Nutno podotknout, že bodovací tabulky, které jsme použili, vytvořili pro školní sportovní soutěž OVOV olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Rozdáno bude 7 sad medailí.

Zpestřením dne bylo pro všechny koupání na uherskobrodském koupališti.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:

Hlavní vedoucí: Mgr. Zdeněk Moštěk - ředitel ZŠ Pod Vinohrady

Zástupce vedoucího: Aleš Řezníček - ředitel DDM Uh. Brod, trenér florbalu 1. AC

Zdravotník, fotograf, web: Dagmar Mandíková - vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Pod Vinohrady

Atletika, sportovní hry: Mgr. Šárka Meindlschmidová - učitelka TV ZŠ Pod Vinohrady

Florbal: Roman Daněk – asistent ZŠ Pod Vinohrady, trenér 1. AC, Aleš Řezníček – trenér 1. AC,    

              Monika Gregorová – trenérka 1. AC

Kopaná: Mgr. Richard David – učitel TV ZŠ Holešov, trenér ČSK

Sportovní hry, odbíjená: Aneta Šupinová - vychovatelka ZŠ Pod Vinohrady, trenérka 1. AC

 

Aerobic: Kristýna Mahdalová – trenérka 1. AC

 

FOTA 1.DEN