základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 01.04. 2014 Autor článku Autor: admin .

_Pro rodiče

Přihlášení nového žáka do školy

Své dítě můžete zapsat do školy v průběhu celého školního roku, ideálním termínem k přihlášení je však vždy čtvrtletní nebo pololetní klasifikace (listopad, leden, duben, červen a na další školní rok).

Kpřihlášení je potřeba si domluvit osobní schůzku u ředitele školy Mgr. Zdeňka Moška na mostek@zsvin.cz nebo tel.: 603335689, na schůzku přinést rodný list dítěte, svůj doklad totožnosti, jakožto zákonného zástupce (OP, ČP) a vyplněnou žádost o přestup na naši školu.

 

Zápis do první třídy

 

Odhlášení žáka z naší školy

Veškeré organizační záležitosti ohledně odevzdávání učebnic, zapůjčeného materiálu a odnesení svých pomůcek ze třídy si domluvte se svým třídním vyučujícím.

Šatní skříňku vyprázdněte a klíč odevzdejte u paní hospodářky Řezníčkové, která vám vrátí zálohu na klíč 30,-Kč.

V kanceláři vedoucího školní jídelny se u  pana Černého odhlaste ze školního stravování a odevzdejte zpět zálohový čip (130Kč).

Vyplněný tiskopis k odhlášení žáka z naší školy odevzdejte svému třídnímu vyučujícímu nebo zástupkyni ředitele Mgr. Blaženě Chovancové.

Nejlépe ještě před odhlášením, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odhlášení z naší školy, přihlaste své dítě do školy nové.

 

Omlouvání z vyučování

Na dlouhodobé uvolnění z vyučování použijte formulář žádost o uvolnění z vyučování, který vyplněný předejte svému třídnímu v dostatečném předstihu. Originál žádosti se archivuje ve škole, kopii získává žák.

Při nemoci svého dítěte kontaktujte bezprostředně (nejlépe hned první den absence) svého třídního nebo hospodářku školy na tel.: 572 634 321, email: info@zsvin.cz a ohlaste důvod nepřítomnosti.

Po návratu do školy žák/žákyně předloží omluvenku v žákovské knížce svému třídnímu – nejpozději do tří pracovních dnů. 


Přihlášení ke stravování ve školní jídelně

Ke stravování se lze přihlásit v kanceláři ŠJ u pana Černého tel. 572 633 178, kde vyplníte přihlášku pro své dítě a zaplatíte zálohu 130,- Kč za čip. Záloha je vratná při ukončení docházky na školu a při navrácení nepoškozeného čipu. Stravné placené sporožirem se platí o měsíc později podle množství odebraných obědů. Složenkou se platí dopředu a odhlášky se odečtou z následujícího měsíce.

Můžete si u p.Černého vyzvednout přihlašovací jméno a heslo pro online objednávání obědů a sledování jejich odběrů.


Přihlášení do školní družiny

Dítě do družiny si můžete přihlásit předem od přijetí žáka na školu (po zápisu) do září školního roku, odkdy má nastoupit. Zápisní lístek do školní družiny. Kapacita školní družiny je omezená a velmi brzo naplněna.

Do kroužků při ŠD se přihlašuje počátkem září. Podrobnosti jsou uvedeny v menu Školní družina, včetně toho, co dítě potřebuje do ŠD. Vedoucí vychovatelka je p.Mandíková, tel. 775 630 433.


Podávání informací

Další informace Vám může poskytnout p.zástupkyně Chovancová, tel. 572 634321 nebo p. ředitel Moštěk tel. 572 634322. 

Kontakty na zaměstnance školy.

 Přiložené soubory:
- zadost-o-uvolneni-z-vyucovani
- oznameni-rodicum-o-akcich-skoly
- zadost-o-prestup
- zadost-o-prijeti
- odhlaseni ze skoly formular
- rady a návody