základní škola Pod Vinohrady
ZSvin.cz -> Článek
Datum přidání článku Datum: 02.02. 2020 Autor článku Autor: admin .

Řád školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí především vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., hygienickými předpisy, bezpečnostními předpisy, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákonem o státní správě a samosprávě ve školství č. 564/1990 ve znění 18/2004. Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

 

 

 

 

Provoz a chování ve školní jídelně

 

1. Každý žák naší školy se může stravovat ve školní jídelně.

2. Zákonný zástupce přihlásí žáka do evidence o stravování. K výdeji stravy zakoupí stravovací čip. 

3. Při ukončení stravování během školního roku, opět zákonný zástupce nejlépe písemnou formou toto stravování ukončí a vrátí stravovací čip.

4. Ztrátu stravovacího čipu hlásí žáci v kanceláři školní jídelny.

5. Žák má nárok na stravu pouze v přítomnosti  ve škole.

6. Jestliže žák onemocní, tak první den nemoci má nárok na odběr stravy do jídlonosiče. V ostatní dny tento nárok zaniká.

7. Obědy se odhlašují nonstop, nejpozději však do 7.30 hodin odhlašovaného dne.

8. Obědy se vydávají v době od 11.15 - 13.45 hod.

9. Žáci nastupují na odběr stravy podle rozvrhu v doprovodu učitele.K jídelně přicházejí spořádaně a ukázněně.

10. Žáci i dospělí přicházejí do jídelny přezutí. Aktovky a brašny odkládají do police.

11. Strava je žákům vydávána dle věkových skupin.

12. V jídelně se žáci chovají nehlučně,dodržují zásady kulturního stravování. Udržují čistotu na stole a ve svém okolí.

13. Po jídle se použité nádobí odnáší k okénku na odkládání.

14. Žáci se řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků školní jídelny.

15. Dozírající služba v jídelně a ve vstupním vestibulu udržuje klid a pořádek.

16. Kdo bude tento řád porušovat, může být ředitelem školy dočasně vyloučen ze stravování.